Kategori: Dokument

Ny styrelse 2020

På den ordinarie föreningsstämman 2020 valdes följande personer att ingå i styrelsen och på det konstituerande mötet 2020-06-09 beslutades följande arbetsfördelning:

Thomas Sandin: Ordförande

Gustaf Fornander: Vice ordförande & entreprenadansvarig

Allan Axelsson: Sekreterare och medlemsansvarig

Lars Edlund: Kassör

Emilia Olausson: Informationsansvarig och biträdande miljöansvarig

Zoran Dimic: Miljöansvarig (ute- och innemiljö)

Åsa Vestlund: Biträdande informations- och miljöansvarig.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Ny styrelse 2020 Postad i Dokument

FÖRRÅD 1212, Ankdammsgatan 28

Du som tagit lägenhetsförråd 1212 i källaren på Ankdammsgatan 28 i anspråk ombedes att omedelbart kontakta styrelsen. Den 9 juli kommer vi att plombera förrådet och det töms sedan efter sex månader.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för FÖRRÅD 1212, Ankdammsgatan 28 Postad i Dokument

Information från styrelsen juni 2020

Trädgårdsgruppen har gjort ett otroligt bra jobb med plantering, vattning och klippning.

Vi har valt en ny styrelse, kommer separat.

Arbetet har kommit igång med det mesta, men vi kommer att ha en inkörningstid på mailen och hemsidan. (Hemsidan kommer att bytas)

Det finns inga nyheter ännu gällande fönsterbyte, bygglov eller annat.

Zoran kommer tyvärr att flytta ifrån oss, men vi kan bara önska honom lycka till.

Vi återkommer inom kort.

Trevlig sommar!

Tomas Sandin för styrelsen

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Information från styrelsen juni 2020 Postad i Dokument

INFORMATION FRÅN ORDFÖRANDE

Då var verksamhetsåret 2019 avklarat i och med att årsmötet hölls den 2 juni 2020 i matsalen på Skytteholmsskolan.

På tisdag den 9 juni träffas den nya styrelsen och efter det kommer det ut information hur den nya styrelsen ser ut.

Jag vill tacka Björn och Allan för deras insats som ordförande och sekreterare på mötet.

Jag vill och ännu en gång passa på att tacka Carina, Claudia och Anne för era insatser för föreningen.

Jag själv kommer i någon form jobba vidare i styrelsen och det kommer att vara stora utmaningar. Jag kan garantera er att styrelsen kommer att göra det bästa för att fortsätta ha en korrekt skötsel av föreningen enligt de lagar och regler som gäller.

För er kännedom så är vi på väg att få offerter på teknisk förvaltning,  ekonomisk förvaltning och vår försäkring på huset. Sedan kommer vi att samarbeta med lekmannarevisorn innan beslut fattas.

Ha en skön sommar!

Tomas Sandin

Miljöstationen på baksidan av Ankdammsgatan kommer att stängas! /The recycling station on the back of Ankdammsgatan is going to be closed!

Under en lång period har styrelsen försökt att miljöstationen på baksidan av Ankdammsgatan sköts på ett bra sätt, men vi har inte lyckats.

Blandade sopor som fortfarande ställs utanför sopbehållare blåser över till en grannförening parkering och utemiljö och nu kommer den föreningen av stämma oss för städkostnader av deras tomt.

Styrelsen har beslutat att stänga miljöstationen om ingen förbättring ses inom kort. Vi ber därför boende på Ankdammsgatan 26-30 att sluta ställa sopor utanför sopbehållare.

Hälsningar

Styrelsen

___________________

For a long period, the Board has tried to handle the recycling station on the back of Ankdammsgatan in a good way, but we have not succeeded.

Mixed garbage is still thrown outside containers and it blows over to a neighboring parking place and garden. The association of this other building is going to suit us for cleaning costs of their garden and parking place.

The Board has decided to close the recycling station if non improvement is seen shortly. We therefore ask residents on Ankdammsgatan 26-30 to stop throwing garbage outside containers.

Regards,

The association

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Miljöstationen på baksidan av Ankdammsgatan kommer att stängas! /The recycling station on the back of Ankdammsgatan is going to be closed! Postad i Dokument

AKTUELL OM MÄLARBANAN

Trafikverket Projekt Mälarbanan har upprättat ett förslag till järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan för sträckan Huvudsta-Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbybergs kommun

Planen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns tillgänglig för granskning under tiden 20200504-20200602 hos:

– Trafikverkets regionkontor i Stockholm: Solna strandväg 98, Solna

– Tekniska nämndhuset i Stockholm stad: Fleminggatan 4, Stockholm

– Sundbybergs stadshus: Östra Madenvägen 4, Sundbyberg

– Handlingarna finns på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/malarbanan

Utbyggnaden av järnvägsanläggningen kommer att ge upphov till grundvattenavsänkningar under bygg tiden. För denna vattenverksamhet kommer tillstånd sökas hos mark- och miljödomstolen.

Synpunkter ska ha inkommit till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 78128 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se  senast 20200602. Ange ärendenummer TRV 2015/87751

Om du vill ha mer information kontakta projektledare Jenny Bergh eller projekteringsledare Åsa Jäverdal på tel. 0771 -921 921 eller granskningsolnasundbyberg_malarbanan@trafikverket.se

 

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för AKTUELL OM MÄLARBANAN Postad i Dokument

ÅRSMÖTE 2020 BRF NYBODA 10

Föreningens årsstämma kommer att hållas den 2 juni i år. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan närvara när vi presenterar föreningens bokslut för 2019 och väljer vår nästa styrelse.

Tid: 2 juni kl. 18.30

Plats: Matsalen i Skytteholmsskolan.

Vi kommer att följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer när det gäller avstånd mellan varandra och tillgång till handdesinfektion

Hälsningar,

Styrelsen

 

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för ÅRSMÖTE 2020 BRF NYBODA 10 Postad i Dokument

Gällande Facebook gruppen

Styrelsen vill informera boende på Nyboda 10 att de officiella kanaler för att ta kontakt med styrelsen är fortfarande webbsidan och e-postadressen styrelsen@nyboda10.se

Styrelsen ansvarar inte för information som läggs in i facebookgruppen Nyboda 10 och kommer inte heller att svara på frågor som ställs in via detta forum

Mvh/Styrelsen

 

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Gällande Facebook gruppen Postad i Dokument

INSTÄLLDA AKTIVITETER PGA DET NYA CORONAVIRUSET: STÄDDAG OCH CYKELRENSNING

Med hänsyn till  Folkhälsomyndigheten rekommendationer för att bromsa spridningen av det nya coronaviruset  har styrelsen beslutat att ställa in städdagen och cykelrensning under våren 2020.

Ett nytt datum kommer i höst 2020

Mvh/Styrelsen

 

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för INSTÄLLDA AKTIVITETER PGA DET NYA CORONAVIRUSET: STÄDDAG OCH CYKELRENSNING Postad i Dokument

ÅRSSTÄMMAN 19 APRIL ÄR INSTÄLLD!

Efter samråd med Bostadsrätterna och efter att ha gått igenom stadgarna och med hänsyn till Folkhälsomyndigheten rekommendationer för att bromsa spridningen av det nya coronaviruset har styrelsen beslutat att ställa in årsstämman som skulle äga plats den 19 april.

Styrelsen kommer att kalla in till årsstämman när det blir lämpligt i de nuvarande omständigheterna.

Mvh/Styrelsen

 

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för ÅRSSTÄMMAN 19 APRIL ÄR INSTÄLLD! Postad i Dokument