INFORMATION FRÅN ORDFÖRANDE

Då var verksamhetsåret 2019 avklarat i och med att årsmötet hölls den 2 juni 2020 i matsalen på Skytteholmsskolan.

På tisdag den 9 juni träffas den nya styrelsen och efter det kommer det ut information hur den nya styrelsen ser ut.

Jag vill tacka Björn och Allan för deras insats som ordförande och sekreterare på mötet.

Jag vill och ännu en gång passa på att tacka Carina, Claudia och Anne för era insatser för föreningen.

Jag själv kommer i någon form jobba vidare i styrelsen och det kommer att vara stora utmaningar. Jag kan garantera er att styrelsen kommer att göra det bästa för att fortsätta ha en korrekt skötsel av föreningen enligt de lagar och regler som gäller.

För er kännedom så är vi på väg att få offerter på teknisk förvaltning,  ekonomisk förvaltning och vår försäkring på huset. Sedan kommer vi att samarbeta med lekmannarevisorn innan beslut fattas.

Ha en skön sommar!

Tomas Sandin

Miljöstationen på baksidan av Ankdammsgatan kommer att stängas! /The recycling station on the back of Ankdammsgatan is going to be closed!

Under en lång period har styrelsen försökt att miljöstationen på baksidan av Ankdammsgatan sköts på ett bra sätt, men vi har inte lyckats.

Blandade sopor som fortfarande ställs utanför sopbehållare blåser över till en grannförening parkering och utemiljö och nu kommer den föreningen av stämma oss för städkostnader av deras tomt.

Styrelsen har beslutat att stänga miljöstationen om ingen förbättring ses inom kort. Vi ber därför boende på Ankdammsgatan 26-30 att sluta ställa sopor utanför sopbehållare.

Hälsningar

Styrelsen

___________________

For a long period, the Board has tried to handle the recycling station on the back of Ankdammsgatan in a good way, but we have not succeeded.

Mixed garbage is still thrown outside containers and it blows over to a neighboring parking place and garden. The association of this other building is going to suit us for cleaning costs of their garden and parking place.

The Board has decided to close the recycling station if non improvement is seen shortly. We therefore ask residents on Ankdammsgatan 26-30 to stop throwing garbage outside containers.

Regards,

The association

AKTUELL OM MÄLARBANAN

Trafikverket Projekt Mälarbanan har upprättat ett förslag till järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan för sträckan Huvudsta-Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbybergs kommun

Planen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns tillgänglig för granskning under tiden 20200504-20200602 hos:

- Trafikverkets regionkontor i Stockholm: Solna strandväg 98, Solna

- Tekniska nämndhuset i Stockholm stad: Fleminggatan 4, Stockholm

- Sundbybergs stadshus: Östra Madenvägen 4, Sundbyberg

- Handlingarna finns på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/malarbanan

Utbyggnaden av järnvägsanläggningen kommer att ge upphov till grundvattenavsänkningar under bygg tiden. För denna vattenverksamhet kommer tillstånd sökas hos mark- och miljödomstolen.

Synpunkter ska ha inkommit till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 78128 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se  senast 20200602. Ange ärendenummer TRV 2015/87751

Om du vill ha mer information kontakta projektledare Jenny Bergh eller projekteringsledare Åsa Jäverdal på tel. 0771 -921 921 eller granskningsolnasundbyberg_malarbanan@trafikverket.se

 

ÅRSMÖTE 2020 BRF NYBODA 10

Föreningens årsstämma kommer att hållas den 2 juni i år. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan närvara när vi presenterar föreningens bokslut för 2019 och väljer vår nästa styrelse.

Tid: 2 juni kl. 18.30

Plats: Matsalen i Skytteholmsskolan.

Vi kommer att följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer när det gäller avstånd mellan varandra och tillgång till handdesinfektion

Hälsningar,

Styrelsen

 

Gällande Facebook gruppen

Styrelsen vill informera boende på Nyboda 10 att de officiella kanaler för att ta kontakt med styrelsen är fortfarande webbsidan och e-postadressen styrelsen@nyboda10.se

Styrelsen ansvarar inte för information som läggs in i facebookgruppen Nyboda 10 och kommer inte heller att svara på frågor som ställs in via detta forum

Mvh/Styrelsen

 

ÅRSSTÄMMAN 19 APRIL ÄR INSTÄLLD!

Efter samråd med Bostadsrätterna och efter att ha gått igenom stadgarna och med hänsyn till Folkhälsomyndigheten rekommendationer för att bromsa spridningen av det nya coronaviruset har styrelsen beslutat att ställa in årsstämman som skulle äga plats den 19 april.

Styrelsen kommer att kalla in till årsstämman när det blir lämpligt i de nuvarande omständigheterna.

Mvh/Styrelsen

 

Hjälp föreningen att hålla ner kostnader!

- Varje gång man slänger grovavfall i föreningens märke/hus kostar det 2000 kr att få det kört till en återvinningscentral.

- Det är endast toalettpapper som ska slängas i toalett. Om man fortsätter slänga andra saker som spackel, leksaker m.m. riskerar vi att ha ett tidigare stambyte!

Kom ihåg att vi behöver hålla ner våra kostnader annars kommer vi bli tvungna att höja månadsavgiften

 

Med vänlig hälsning/Styrelsen

Renovering av källar-och vindsförråden på Ankdammsgatan

Källar-och vindsförråden på Ankdammsgatan ska renoveras. Planeringen pågår och mer information  kommer till boende inom kort. Renoveringen kommer att göras etappvis genom att 11-12 förråd samtidigt töms och renoveras.

Boende ansvarar för att flytta sina värdefulla saker till en säker plats. Föreningen kommer att ordna container för att rensa förråd  samt kommer att ordna tillfälliga platser där man kan förvara sina saker (ej värdefulla)

Arbetet kommer att genomföras under våren och beräknas ta 10-12 veckor.

 

Med vänlig hälsning/Styrelsen

Dags för cykelrensning och ett nytt cykelställ

Nu är det dags att rensa bort oanvända cyklar från gård och förråd! Snart kommer styrelsen att  hänga ut buntband (plastremmar) i plastfickor i entréerna. Ta ett buntband och sätt runt styret på de cyklar och barnvagnar du använder.

Bil barnstolar ska förvaras i eget förråd. De ska inte förvaras i cykelrum.

Omärkta cyklar kommer att fraktas bort på städdagen i maj månad (datum kommer inom kort). Efter tre månader säljs eller slängs cyklarna om ingen ägare har hört av sig.

Styrelsen vill också informera att det finns ett nytt cykelställ på baksidan av Ankdammsgatan som kan användas av boende på både Ankdammsgatan 26-30 och Nybodagatan 2-4.

 

Mvh,

Styrelsen Nyboda10