Förklaring stamspolnings datum/Updating sewers cleaning

Hej

Stamspolnings datum som gäller är det som står på pappersutskicket från Stadensförvaltning. Ber om ett ursäkt för missförståndet

Claudia Enciso/ansvarig för information i Styrelsen

Hi

Sewers cleaning will be on the date that Stadensförvalting informed by mail. I apologize för the missunderstanding.

Claudia Enciso/responsible for information

Bildäck utanför förrådet på Ankdammsgatan 28/ Car tires in the basement at Ankdammsgatan 28

Styrelsen vill påminna att det är förbjudet att ställa saker i källare eller trapphus.

Ägaren till bildäcken som står utanför förrådet på Ankdammsgatan 28 skall förflytta dem innan städdagen den 6 maj. Om bildäcken står kvar i korridoren kommer Styrelsen att omhänderta dem en viss period och sen kommer de att kastas.

Om olyckan är framme och man ställt saker i källare eller trapphus, så kan man bli misstänkt för brott och skadeståndsansvar.

Styrelsen

The Association Board wants to remind you that it is forbidden to leave abandoned stuff in the basements or stairwells.

The owner of car tires that were left in the corridor basement at  Ankdammsgatan 28 shall move them before the cleaning day on the 6th of  May. If the car tires remain in the corridor, the Board will keep them for a certain period of time and then they will be thrown.

If  an accident occurs because you leave abandoned stuff  in the basements or stairwells, you may be suspected of crime.

The association board

Årsredovisning / Radonmätning

Tack för en bra uppslutning på årsstämman!

Årsredovisning och förvaltningsberättelse finns publicerad under fliken ”föreningen” och ”dokument”.

Enligt önskemål så finns även protokollet från tidigare utförd radonmätning under samma flik.

Trevlig helg!

Styrelsen

 

Vårstädning 6 maj

Söndag den 6 maj blir det gemensam städdag i vår förening. Vi samlas kl 10.30 utanför Nybodagatan 2 och delar upp arbetet. Tillsammans städar vi våra gemensamma utrymmen, gård och källare samt planterar blommor. Nedan ser ni plats och tid för grovsopbilen.

Kl 11.00-11.30 Nybodagatan (fastighetens baksida)
Kl 11.30-12.00 Ankdammsgatan (fastighetens baksida)

(Tänk på att det inte finns någon möjlighet att slänga elektronik eller miljöfarligt avfall)

Dagen avslutas med pizza och alkoholfri dryck på restaurang Nyboda Inn kl. 13:30.

Har ni inte möjlighet att närvara på städdagen men har grovsopor som ni vill slänga så kan ni ställa dessa på nedan angivna platser 5 maj.

Ankdammsgatan: Placera ert avfall på fastighetens baksida till höger om metallbehållaren.

Nybodagatan: Placera ert avfall på fastighetens baksida i hörnan vid räcket.

Välkomna!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Omhändertagna kartonger Nybodagatan

Styrelsen har idag 6 april omhändertagit sex stycken kartonger med tidningar på grund av brandfara. Ägaren skall kontakta styrelsen innan 5 maj, annars kommer de att kastas på städdagen.

Om olyckan är framme och man ställt saker i källare eller trapphus, så kan man bli misstänkt för brott och skadeståndsansvar.

Styrelsen

Information till boende på Nybodagatan 4

En medlem på Nybodagatan 4 lgh 1203 kommer att renovera sin lägenhet. Renoveringen utförs av Laura Bygg & Design HB, org.nr: 969770-5193, företaget innehar F-skatt sedel.

Önskar någon fördjupa sig i detta vänligen se, www.allabolag.se

Planerad start är i veckan. Arbetet förväntas ta 5-6 veckor.

Medlemmen är informerad om att  inget byggavfall får förvaras i trapphuset eller på trottoaren. Om byggmateriel transporteras i hissen så ska hissen täckas för att undvika skador. Medlemmen är också medveten om att man som bostadsrättsinnehavare ansvarar för att överenskomna regler i samband med renovering efterlevs.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

ÅRSSTÄMMA BRF NYBODA 10

Föreningens årsstämma kommer att hållas den 15 april i år. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan närvara när vi presenterar föreningens bokslut för 2017 och väljer vår nästa styrelse.

Tid: 15 april kl 15:00
Plats: Matsalen i Skytteholmsskolan.

Kallelse med årsredovisning, dagordning med mera kommer skickas ut till alla medlemmar personligen cirka två veckor innan stämman.

Varmt välkomna!

Styrelsen BRF Nyboda 10