Regler i tvättstugan

Det är inte tillåtet att ta med sig hundar eller andra husdjur i tvättstugan med hänsyn till grannar som är allergiska och/eller rädda. Det skulle också bidra till ökad nedsmutsning.

 Hälsningar

Styrelsen

ÅRSMÖTE BRF NYBODA 10

Föreningens årsstämma kommer att hållas den 28 april i år. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan närvara när vi presenterar föreningens bokslut för 2018 och väljer vår nästa styrelse.

Tid: 28 april  kl 15.
Plats: matsalen i Skytteholmsskolan.

KANDIDATER TILL STYRELSEN

I april hålls nästa ÅRSSTÄMMA i Brf Nyboda 10 och nu har VALBEREDNINGEN börjat sitt arbete.

För oss som är medlemmar i en bostadsrättsförening är bostaden kanske vårt livs största investering. Valet av styrelse är direkt avgörande för hur den investeringen utvecklas.

Du som vill vara med och ta ansvar för föreningens ekonomi, underhåll och trivsel genom en plats i styrelsen, anmäl dig till valberedningen!

Din största tillgång är sunt förnuft och vilja att ta ansvar.

SKRIV TILL sammankallande Mika Larsson mika.larsson@gmail.com

Berätta vad du helst vill göra i styrelsen och något om de kompetenser du vill tillföra. Yrke, hobbies, ålder och adress är även det bra för oss att känna till, liksom dina kontaktuppgifter.

Vi ber dig svara så snart som möjligt,
men SENAST DEN 1 MARS.

Men framför allt: Tveka inte. Vi behöver dig!

Valberedningen

 

Välkommen till ett informationsmöte och fika med Styrelsen/ Welcome to an information meeting and ”fika” with The association’s board

Välkommen till ett informationsmöte och fika den 3 februari kl. 15:00

Styrelsen ska bland annat informera om kommande projekt som fasadrenovering på Nybodagatan  2 & 4 och fönsterbyte samt Föreningens regler när det gäller sophantering. Det är också en chans att umgås med dina grannar!

Plats: Stora Blå Kultur, Ankdammsgatan 32

Hälsningar

Styrelsen

_____________________________

Welcome to an information meeting and ”fika” the 3rd of February at. 15:00

The board will, among other things, inform about upcoming projects such as facade renovation at Nybodagatan 2 & 4 and window change as well as the association’s rules regarding waste management. This is also an opportunity to get to know  your neighbors!

Location: Stora Blå Kultur, Ankdammsgatan 32
Regards

Styrelsen

 

MOTIONER TILL ÅRSMÖTE/PROPOSITIONS TO THE ANNUAL MEETING

Om några månader, närmare bestämt under april månad är det dags för föreningens årsstämma.
Enligt stadgarna ska motioner vara Styrelsen tillhanda senast 1 februari om inte styrelsen beslutar om att förlänga motionstiden. För att alla medlemmar ska få lite mer tid på sig att upprätta sina motioner har  styrelsen beslutat att förlänga motionstiden till 20 februari.
Välkomna med era skriftliga motioner senast 20 februari 2019.
Kallelsen kommer att delas ut i början på april.
Mvh
Styrelsen
_________________________________________
In a few months,  specifically in April, it is time for the association’s annual general meeting.

According to the statutes, propositions must be received by the Association Board  (Styrelsen) no later than February 1st unless the Board decides to extend this period. In order for all members to have a little more time to prepare their propositions, the Board has decided to extend the  period to February 20th.

Welcome with your written propositions no later than February 20th.

The calling to the meeting will be handed out in early April.

Mvh
Styrelsen

Information om Agenta

Med anledning av att Agenta Förvaltning bytt ägare och numera är en del av Riksbyggen så har vi uppdaterat vår hemsida. Ni når dem på samma telefonnummer som tidigare men däremot så är e-post adressen ändrad till kundtjanst@rbekonomi.se.

Med vänlig hälsning styrelsen

 

Nedan följer information om förvärvet. Informationen är hämtad från Riksbyggens hemsida. www.rbekonomi.se

Agenta Förvaltning byter ägare

Riksbyggen har den 19 februari 2018 förvärvat Agenta Förvaltning AB och utökar därmed sin redan omfattande verksamhet inom affärsområdet fastighetsförvaltning. Agenta Förvaltning AB, med säte i Östersund, kommer att drivas som ett dotterbolag till Riksbyggen. Verksamheten kommer att bedrivas vidare i oförändrad form.

Riksbyggen är en stabil organisation med mångårig erfarenhet av ekonomisk förvaltning. Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare som för närvarande förvaltar ca 200 000 bostadsrätter i 3 629 bostadsrättsföreningar samt ett stort antal hyresrätter och kommersiella/offentliga lokaler. När det gäller byggandet av bostäder så har Riksbyggen planerade och pågående nyproduktionsprojekt av hyres- och bostadsrätter i över 60 kommuner över hela landet, från Ystad till Kiruna.

Förråd 22 kvm på Nybodagatan 4 uthyres

Vi har ett ledigt förråd i källaren på Nybodagatan 4.

Förrådet har inga fönster och inga eluttag men däremot finns det vatten och golvbrunn. Kostnad per månad är 1833 kronor exklusive moms.

Är det någon i föreningen som är intresserad av att hyra förrådet och vill titta på det är ni välkomna att kontakta styrelsen via mejl och boka visning.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Information om fasadrenovering på Nybodagatan 2019

Fasadrenovering på Nybodagatan kommer att ske under 2019 och i samband med detta kommer pelarna att renoveras.

I Mars månad (beroende på vädret) monteras byggställningarna, det arbetet tar cirka 3-4 veckor. Därefter påbörjas renoveringen av fasaden och för att göra detta behöver de plasta in fönster och balkongdörrar. Fasaden ska målas och således bör man tömma sina balkonger för att undvika att få målarfärg på utemöbler.

Det kommer att skickas information i god tid innan arbetet påbörjas så ni hinner tömma era balkonger. Har ni frågor gällande renoveringen mejla gärna så svarar vi på era frågor efter bästa förmåga.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Höststädning lördag 10 november

Lördag den 10 november blir det gemensam städdag i vår förening. Vi samlas kl 10.00 utanför Nybodagatan 2 och delar upp arbetet. Tillsammans städar vi våra gemensamma utrymmen, gård och källare samt rensar ogräs mellan stenplattor, fyller på jord i rabatterna. 

Vi ber samtliga som har cyklar i cykelförråden att märka upp era cyklar med svarta plast taggar innan städdagen. Taggarna kommer f.r.o.m. imorgon (lördag) att finnas i en plastficka vid porttavlorna. De cyklar som inte är märkta kommer att omhändertas och flyttas till ett förråd på Ankdammsgatan där de kommer att förvaras i tre månader. Har man inte gjort anspråk på sin cykel efter tre månader så forslas de bort. 

Kl 11.00-11.30 finns en sopcontainer på plats på baksidan Nybodagatan.

Kl 11.30-12.00 finns en sopcontainer på baksidan Ankdammsgatan.

Tänk på att det inte finns någon möjlighet att slänga elektronik eller miljöfarligt avfall!

Om du/ni inte har möjlighet att närvara på städdagen går det bra att ställa det ni vill ha kastat vid miljöstationen på baksidan av Ankdammsgatan eller baksidan på Nybodagatan.

Dagen avslutas med pizza och alkoholfri dryck på restaurang Nyboda Inn på Nybodagatan.

Välkomna!
Vänliga hälsningar

Styrelsen

Påminnelse till boende på Ankdammsgatan/Reminder for the residents at Ankdammsgatan

Styrelsen vill påminna  boende på Ankdammsgatan att stänga dörren ordentligt på baksidan av huset. Dörren har stått öppen flera gånger under de senaste dagarna och detta ökar risk för bland annat inbrott.

Styrelsen wants to remind residents at Ankdammsgatan to close the door properly at the back of the house. The door has been open several times in recent days, and this increases the risk of burglaries/housebreaking.

Hälsningar,

Styrelsen