Renoveringar – vanliga frågor

Styrelsen får en hel del frågor kring renoveringar och ombyggnad av lägenheter. Vilka regler gäller i huset? Hur mycket får jag göra själv? Vad är mitt ansvar som boende och vad är BRF Nyboda 10:s ansvar?

När det gäller ombyggnationer ska man informera styrelsen via e-post om de kommande renoveringar samt uppgifter om behörighet för el och vvs för valda hantverkare, OVK samt bygganmälan till Solna Stad om det behövs

Man ska också informera sina grannar om det kommande arbete, och ansvarar för att hissen skyddas.

Här har vi ställt samman några av de vanligaste frågorna till styrelsen.
Och här hittar du bra info på Solna Kommuns sida.
OBS: För hyresgäster gäller andra regler.

Vad gäller för förvaring av grovsopor på gården under pågående renovering (t ex ett utrivet kök)?

Det senaste året har vi haft upprepade problem med boende som renoverar och sedan lämnar grovsopor utanför fastigheten i flera veckor. Detta är inte tillåtet. Grovsopor ska fraktas bort så snart som möjligt, inom max 3 dagar.

Inga grovsopor får ställas mot husväggarna på grund av brandrisk. Om grovsopor behöver ställas ut, ska de ställas mot gatan till. Sopor som ställs upp mot husvägg eller lämnas kvar längre än 3 dagar kommer att fraktas bort av föreningen och kostnaden kommer att debiteras ansvarig bostadsrättsinnehavare.

Vilka tider på dygnet får jag utföra renoveringar i min lägenhet?

Måndag-Fredag  mellan  08:00 – 21:00  // Lördag – Söndag mellan 10:00 – 21:00.

Jag vill renovera köket. Måste jag fråga styrelsen om lov?

Det beror på graden av renovering. Ska du måla om befintliga skåp och luckor, väggar, tak, lägga golv och liknande behöver du inte be om lov. Du behöver inte heller be om lov för att sätta in nya skåp och hyllor, byter spis, kyl frys och liknande vitvaror.

Tänk på att allt arbete med el och vvs (det vill säga vatten och avlopp) måste utföras av behöriga fackmän. Företag som anlitas ska ha F-skattsedel samt de certifikat som erfordras för olika typer av arbeten. Uppstår problem med vatten eller el – i värsta fall översvämning eller brand – och det visar sig att arbetet inte varit fackmannamässigt utfört kan det bli mycket kostsamt för lägenhetsinnehavaren som har det yttersta ansvaret.

Föreningen har alltid rätt att kräva att bostadsrättsinnehavaren, på dennes bekostnad, ombesörjer att en protokollförd slutbesiktning av arbetet utförs av en auktoriserad besiktningsman. Skulle ombyggnationerna inte bli godkända äger föreningen rätten att utföra det arbete som krävs för ett godkännande på bostadsrättshavarens bekostnad.

Bostadsrättsinnehavaren är ekonomiskt ansvarig för skador som vid ombyggnationen drabbar annan lägenhet.

Om du vill ändra på kökets planlösning, till exempel flytta spis och avlopp, krävs utöver anmälan till styrelsen även en bygganmälan till Solna stad. Det är mycket viktigt att den här typen av omfattande förändringar INTE inleds förrän styrelsen och Solna Stad behandlat frågan. Det är viktigt att den som genomför renoveringen ser till att alla krav gällande ventilation uppfylls så att föreningen inte brister vid nästa OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Den boende ska inkomma med intyg på att uppmätta luftflöden i den nya planlösningen uppfyller rådande myndighetskrav.

Jag tycker att planlösningen i min lägenhet är för dålig. Jag vill flytta köket till hallen. Är det ok?

Se ovan, ansökan till styrelse med ritningar upprättade av en konstruktör, uppgifter om behörighet för el och vvs för valda hantverkare, OVK samt bygganmälan till Solna Stad.

Jag tycker badrummet är för litet. Kan jag slå ut en vägg för att få det större?

Se ovan.

Vad händer om hantverkare som arbetar i annan lägenhet i huset skadar min lägenhet, exempelvis borrar hål i min vägg eller mitt tak?

Ta kontakt med den granne som orsakat skadan och anmäl skadan med beskrivning till styrelsen och till ditt försäkringsbolag. Samma rutiner gäller vid renoveringar, ombyggnader och liknande som BRF Nyboda10 beställt, exempelvis vid stambyte. Anmäl till styrelsen och till den entreprenör som arbetar i huset.

Hur får jag ersättning för sådana skador?

Det avgörs från fall till fall.

Var går gränsen för mig som borättsinnehavare – vad ansvarar jag för och vad ansvarar föreningen för?

Det enklaste svaret är att du tar hand om allt som syns i lägenheten. Det gäller väggar, tak, lister, sladdar, kontakter, skåp, dörrar osv. Föreningen ansvarar för allt som inte syns i lägenheten, det vill säga inkommande rör och ledningar, schakt i väggar, balkonger, utsidor av fönster och liknande. Du kan även läsa mer i föreningens stadgar.

Jag vill göra ett av rummen lite större och ta ner en vägg. Den är inte bärande. Det är väl ok?

Nej, det är inte tillåtet utan att först ha frågat styrelsen. I de allra flesta fall går det bra att flytta eller ta ner icke bärande väggar, men det innebär att planlösningen ändras i förhållande till de ritningar vi har. Därför vill vi först ha en ansökan med en ritning som visar vad du vill förändra. Den ska kompletteras med intyg från statiker, konstruktör som visar att förändringen inte påverkar bärigheten.

Jag har eftermiddagssol rätt in i vardagsrummet. Jag vill gärna sätta upp markiser. Är det ok?

Nej. Yttre förändringar av fasad kan kräva bygglov, och styrelsen vill att fasaden ska se enhetlig ut. Styrelsen ska ta upp frågan om markiser längre fram.

Betyder det att föreningen kommer att stå för markiser?

Nej, markiser får i så fall bekostas och underhållas av respektive borättsinnehavare/hyresgäst.

Jag ska installera en ny spis, som kräver mer el. Det behövs trefas, men jag har bara enfas. Kan föreningen fixa det?

Det finns trefas i de stora elstammarna i trapphusen i Nybodagatan 2 och 4. Hur det ser ut på Ankdammsgatan ska vi undersöka. Den som vill ha trefas in i lägenheten, nytt proppskåp och jordfelsbrytare med mera får bekosta det själv.

Varför kan inte Nyboda 10 betala, ledningarna in i lägenheten är väl ert ansvar?

Ja, men styrelsen har i samråd med experter funnit att elledningarna är i förhållandevis gott skick. Därmed är det inte ekonomiskt försvarbart att i detta läge byta elstammar. Den som vill standardhöja sitt kök med induktionshäll, värmegolv i badrum med mera får då bekosta ”starkare” ledningar själv. Det är några boende som redan gjort det. En total omtrådning av 3-rumslägenhet med nya kontakter och strömbrytare, proppskåp med jordfelsbrytare med mera kostar mellan 20 000 och 25 000 kronor efter rotavdrag, enligt ett par offerter vi sett.

Jag vill byta min gamla ytterdörr mot en säkerhetsdörr. Får jag göra det utan lov från styrelsen?

Ja, det uppmuntrar vi till. De gamla dörrarna är slitna och tyvärr inte svåra att bryta upp. Tänk på att beställa en dörr med standardutsida i en färg och form som smälter in i trapphuset. Leverantören hjälper dig att välja rätt. Ett exempel på en leverantör är Daloc som är en stor aktör och som nyligen levererat 2 dörrar till Nybodagatan 2. Kostnaden beror på typ av dörr och leverantör, men räkna med uppemot 15 000 kronor. I det priset ingår montering och bortforsling av den gamla dörren.

Jag har hört att det kan finnas asbest i köket. Vad innebär det och vad behöver jag tänka på vid en renovering?

Det stämmer att man hittat asbest i kakelfogen i vissa av de kök där kaklet aldrig bytts ut. Asbest är ett giftigt ämne som är förbjudet sedan 1981, men det är INTE farligt att ha asbest i sitt kök så länge man inte försöker ta bort det på egen hand. Det är dammet som är skadligt så i samband med en renovering är det bra att känna till, och veta att det kan innebära en liten extra kostnad.
Den boende ansvarar själv för ytskikten i sin lägenhet och kakel räknas till ytkskikt. Vid en renovering av köket kan du som boende välja att göra en asbestsanering eller att lägga det nya kaklet utanpå det gamla och på så sätt stänga in asbesten. Om du vill undersöka ifall du har asbest i din kakelfog kan du göra ett test. Tepac, som utförde stambytet i vår fastighet 2014, anlitade http://www.evema.se/ för dessa tester. Sanering kan sedan göras av en saneringsfirma, Tepac anlitade Corvara Miljörivarna AB för detta. Kostnaden för en asbestsanering har i prisexempel vi tagit del av landat på ca 5-6000 kr. Det är bra att känna till att asbest kan finnas lite varstans i gamla 50- och 60-tals hus, i gamla mattor, i ventilation, isolering osv. Därför bör man vara aktsam vid alla typer av renoveringar.

 

2 kommentarer

  1. Pingback: Allt du vill veta om renoveringar | Brf Nyboda 10