Ny styrelse 2020

På den ordinarie föreningsstämman 2020 valdes följande personer att ingå i styrelsen och på det konstituerande mötet 2020-06-09 beslutades följande arbetsfördelning:

Thomas Sandin: Ordförande

Gustaf Fornander: Vice ordförande & entreprenadansvarig

Allan Axelsson: Sekreterare och medlemsansvarig

Lars Edlund: Kassör

Emilia Olausson: Informationsansvarig och biträdande miljöansvarig

Zoran Dimic: Miljöansvarig (ute- och innemiljö)

Åsa Vestlund: Biträdande informations- och miljöansvarig.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Kommentarer stängda.