INFORMATION FRÅN ORDFÖRANDE

Då var verksamhetsåret 2019 avklarat i och med att årsmötet hölls den 2 juni 2020 i matsalen på Skytteholmsskolan.

På tisdag den 9 juni träffas den nya styrelsen och efter det kommer det ut information hur den nya styrelsen ser ut.

Jag vill tacka Björn och Allan för deras insats som ordförande och sekreterare på mötet.

Jag vill och ännu en gång passa på att tacka Carina, Claudia och Anne för era insatser för föreningen.

Jag själv kommer i någon form jobba vidare i styrelsen och det kommer att vara stora utmaningar. Jag kan garantera er att styrelsen kommer att göra det bästa för att fortsätta ha en korrekt skötsel av föreningen enligt de lagar och regler som gäller.

För er kännedom så är vi på väg att få offerter på teknisk förvaltning,  ekonomisk förvaltning och vår försäkring på huset. Sedan kommer vi att samarbeta med lekmannarevisorn innan beslut fattas.

Ha en skön sommar!

Tomas Sandin

6 kommentarer