Renovering av källar-och vindsförråden på Ankdammsgatan

Källar-och vindsförråden på Ankdammsgatan ska renoveras. Planeringen pågår och mer information  kommer till boende inom kort. Renoveringen kommer att göras etappvis genom att 11-12 förråd samtidigt töms och renoveras.

Boende ansvarar för att flytta sina värdefulla saker till en säker plats. Föreningen kommer att ordna container för att rensa förråd  samt kommer att ordna tillfälliga platser där man kan förvara sina saker (ej värdefulla)

Arbetet kommer att genomföras under våren och beräknas ta 10-12 veckor.

 

Med vänlig hälsning/Styrelsen

Kommentarer stängda.