Hjälp föreningen att hålla ner kostnader!

– Varje gång man slänger grovavfall i föreningens märke/hus kostar det 2000 kr att få det kört till en återvinningscentral.

– Det är endast toalettpapper som ska slängas i toalett. Om man fortsätter slänga andra saker som spackel, leksaker m.m. riskerar vi att ha ett tidigare stambyte!

Kom ihåg att vi behöver hålla ner våra kostnader annars kommer vi bli tvungna att höja månadsavgiften

 

Med vänlig hälsning/Styrelsen

Kommentarer stängda.