HÖSTSTÄDNING 26 OKTOBER/AUTUMN CLEANING OCTOBER 26th

Lördag den 26 OKTOBER blir det gemensam städdag i vår förening. Vi samlas kl 10.00 utanför Nybodagatan 2 och delar upp arbetet. Tillsammans städar vi våra gemensamma utrymmen, källare, tvättstuga och gård. Nedan ser ni plats och tid för grovsopbilen.

Kl 11.00-11.30 Nybodagatan (fastighetens baksida)

Kl 11.30-12.00 Ankdammsgatan (fastighetens baksida)

Tänk på att det inte finns någon möjlighet att slänga elektronik eller miljöfarligt avfall!

Dagen avslutas med pizza och alkoholfri dryck på restaurang Nyboda Inn kl. 13:00.

Har du/ni inte möjlighet att närvara på städdagen men har grovsopor som ni vill slänga så kan ni ställa dessa på nedan angivna platser 25 oktober.

Ankdammsgatan: Placera ert avfall på fastighetens baksida till höger om metallbehållaren.

Nybodagatan: Placera ert avfall på fastighetens baksida i hörnan vid räcket.

Välkomna!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

_____________________________________

Saturday, the 26th of October, we will have our cleaning day in the association. We gather at 10am outside Nybodagatan 2 and divide the work. Together we clean our common areas, basements, laundry room and yard. Below you can see the location and time of the garbage truck.

11.00-11.30 Nybodagatan (back of the property)

11.30-12.00 Ankdammsgatan (back of the property)

There is no way to dispose of electronics or environmentally hazardous waste!

The day ends with pizza and non-alcoholic drinks at the Nyboda Inn restaurant at. 13.00.

If you do not have the opportunity to participate, but have rough garbage that you want to throw, you can put it in the places listed below in the evening of October 25th.

Ankdammsgatan: Place your waste on the back of the property to the right of the metal container.

Nybodagatan: Place your waste on the back of the property in the corner at the railing.

Welcome!

Styrelsen

 

Kommentarer stängda.