INFORMATION FRÅN TRAFIKVERKET

”Nu är förutsättningarna för sista etappen av Mälarbanan klara. Trafikverket och Solna stad har slutit en överenskommelse om utbyggnad av järnvägen genom Solna stad.

Den nya järnvägen går delvis i tunnel. Dessutom får Solna en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Det är ett led i att utveckla regionen ytterligare och ger möjlighet till ny stadsutveckling.

– Trafikverket har under många år jobbat med utbyggnaden av Mälarbanan. Nu är förutsättningar för den sista etappen äntligen i hamn, säger Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm. Jag är glad att vi har kommit överens och att vi nu kan fortsätta med färdigställandet av utbyggnaden av Mälarbanan och skapa nödvändiga förutsättningar för både lokal och regional utveckling.

Trafikverket och Solna Stad har kommit överens om en lösning som gör det möjligt att bygga ut Mälarbanan till fyra spår genom Solna, från Ekensbergsvägen till Tomteboda. De fyra nya spåren från Frösundaleden och 450 meter österut intunnlas. Spåren kommer att ligga ungefär i samma marknivå som dagens järnväg ligger och kring spåren byggs en tunnel. Dessutom byggs en ny pendeltågsstation i Huvudsta med plattform under en ny bro för Huvudstagatan. Genom den här överenskommelsen ökar möjligheten att utveckla regionen samtidigt som järnvägen får fler spår och möjliggör att tågen kan gå oftare.

Trafikverket bygger ut 20 kilometer av Mälarbanan, järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll. När Trafikverket är klara kommer det bli smidigare att ta tåget, finnas fler avgångar att välja på och bli lättare att komma fram i tid. Sträckan som går genom Solna kan börja byggas tidigast 2021. Förutom den nya intunnlingen och den nya stationen i Solna bygger Trafikverket även ett anslutningsspår till Tomteboda och en ny stationsentré till Sundbybergs station vid Solna business park.

Hela utbyggnaden av järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll har en beräknad kostnad på drygt 19 miljarder (2017).

Solna medfinansierar med 600 miljoner kronor den merkostnad som föranleds av intunnling och byggande av ny station i Huvudsta. Totala merkostnaden för intunnling och Huvudsta station bedöms till 1,5 miljard kronor.

Förberedande arbeten startar redan nu i år 2018 och bygget av tunneln och stationen i Solna beräknas starta tidigast 2021. Tidigast 2020 börjar Trafikverket bygga den sista delsträckan genom Solna och Sundbyberg som har en beräknad byggtid på åtta år. Mellan Barkarby och Kallhäll är arbetet klart och fyra nya järnvägsspår är i drift. Dessutom är de nya järnvägsbroarna i Tomteboda i drift med tågtrafik.”

Besök gärna Trafikverkets hemsida för ytterligare information.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Källan: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Malarbanan-Tomteboda-Kallhall/nyheter-malarbanan-tomebodakallhall/2018-062/fler-spar-och-en-ny-station-i-solna-skapar-mojligheter-for-regionen/

Kommentarer stängda.