Intresse för inglasning av balkong/Interest for glassed balcony

Hej

De som är intresserade av inglasning av balkong ska kontakta styrelsen genom att skicka ett mejl till styrelsen@nyboda10.se och meddela namn och efternamn, telefonnummer, e-post, lägenhetsnummer och hus man bor på.

En intressegrupp som ska driva frågan kommer att skapas och sammankallande till  gruppens förstamöte blir Mirja och Gert Kroon.

Vänlig hälsning,

Styrelsen

Hi

Those interested in getting a glassed balcony should contact the board by sending an  e-mail to styrelsen@nyboda10.se. Include in the email the following information: Full name, telephone number, e-mail, building (address) and apartment number.

A working group responsible for driving the question will be created. Mirja and Gert Kroon will call for the first group meeting.

 

Kommentarer stängda.