Motioner till årsmöte

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari 2018.

Vi återkommer med datum för årsmöte.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

En kommentar