Dagens årsmöte

Idag hölls föreningens årsmöte i Skytteholmsskolan. Till ny styrelse valdes valberedningens förslag, dvs:

Åsa Wallin
Allan Axelsson
Dalibor Maric
Tomas Envall
Helena Falck
Thomas Sandin

tillkom gjorde även Börje Udenius, som bor på Nybodagatan 2.

Det innebär att styrelsen precis som tidigare har 7 ledamöter.
Stämmoprotokollet läggs upp här så snart det är klart.

Efter avslutat årsmöte informerade styrelsen om det pågående arbetet med att se över ett fönsterbyte/fönsterrenovering, bland annat gick vi igenom de olika alternativen för genomförande och de offerter vi tagit in.

Styrelsen informerade även om den gruppanslutning som ska genomföras enligt tidigare beslut. Efter insamlad enkätundersökning i februari har styrelsen beslutat att göra en gruppanslutning via Bredbandsbolaget för både tv och bredband, då detta ser ut att passa föreningens behov bäst. Planerat startdatum är 1/10 och mer information kommer så snart avtalet är klart.

Här finns en presentation av den information som gavs efter årsmötet. Titta gärna igenom om du inte var närvarande på mötet!

Vänliga hälsningar, Styrelsen Nyboda10.

Kommentarer stängda.