Informationsträff med ComHem

På extrastämman fick vi chansen att ställa frågor om gruppanslutning från en representant för Bredbandsbolaget som också berättade om deras erbjudande. Då framfördes önskemål om att även bjuda in en representant för ComHem för att bättre kunna ta del av, och ställa frågor kring deras erbjudande.

Tisdag den 2 februari kl 19.00 besöker en representant för ComHem vår förening. Beroende på hur många vi blir håller vi antingen till i styrelserummet eller bokar en lokal.

Om du vill delta, meddela det på styrelsen@nyboda10.se.

Mvh, Styrelsen Nyboda10

Kommentarer stängda.