Styrelsen behöver din hjälp!

I en bostadsrättsförening finns ständigt både stora och små frågor att engagera sig i. Det kan handla om allt från fönsterbyten till trädgårdsskötsel eller sopsortering eller något annat som behöver göras. Eftersom vår förening är en form av kollektivt boende där vi alla är delägare kräver det också insatser från alla oss som bor här. Nu behöver vi fler frivilliga till våra arbetsgrupper!

Skicka ett mail till styrelsen om du kan tänka dig att engagera dig i någon av våra arbetsgrupper; styrelsen@nyboda10.se. Både miljögruppen och trädgårdsgruppen behöver förstärkning, dessutom vill vi gärna tillsätta en fönstergrupp av boende som tillsammans med styrelsen kan undersöka möjliga tillvägagångssätt för att renovera eller byta ut våra fönster.

Tack på förhand!

Kommentarer stängda.