Välkommen till ett informationsmöte och fika med Styrelsen/ Welcome to an information meeting and ”fika” with The association’s board

Välkommen till ett informationsmöte och fika den 3 februari kl. 15:00

Styrelsen ska bland annat informera om kommande projekt som fasadrenovering på Nybodagatan  2 & 4 och fönsterbyte samt Föreningens regler när det gäller sophantering. Det är också en chans att umgås med dina grannar!

Plats: Stora Blå Kultur, Ankdammsgatan 32

Hälsningar

Styrelsen

_____________________________

Welcome to an information meeting and ”fika” the 3rd of February at. 15:00

The board will, among other things, inform about upcoming projects such as facade renovation at Nybodagatan 2 & 4 and window change as well as the association’s rules regarding waste management. This is also an opportunity to get to know  your neighbors!

Location: Stora Blå Kultur, Ankdammsgatan 32
Regards

Styrelsen

 

MOTIONER TILL ÅRSMÖTE/PROPOSITIONS TO THE ANNUAL MEETING

Om några månader, närmare bestämt under april månad är det dags för föreningens årsstämma.
Enligt stadgarna ska motioner vara Styrelsen tillhanda senast 1 februari om inte styrelsen beslutar om att förlänga motionstiden. För att alla medlemmar ska få lite mer tid på sig att upprätta sina motioner har  styrelsen beslutat att förlänga motionstiden till 20 februari.
Välkomna med era skriftliga motioner senast 20 februari 2019.
Kallelsen kommer att delas ut i början på april.
Mvh
Styrelsen
_________________________________________
In a few months,  specifically in April, it is time for the association’s annual general meeting.

According to the statutes, propositions must be received by the Association Board  (Styrelsen) no later than February 1st unless the Board decides to extend this period. In order for all members to have a little more time to prepare their propositions, the Board has decided to extend the  period to February 20th.

Welcome with your written propositions no later than February 20th.

The calling to the meeting will be handed out in early April.

Mvh
Styrelsen

Information om Agenta

Med anledning av att Agenta Förvaltning bytt ägare och numera är en del av Riksbyggen så har vi uppdaterat vår hemsida. Ni når dem på samma telefonnummer som tidigare men däremot så är e-post adressen ändrad till kundtjanst@rbekonomi.se.

Med vänlig hälsning styrelsen

 

Nedan följer information om förvärvet. Informationen är hämtad från Riksbyggens hemsida. www.rbekonomi.se

Agenta Förvaltning byter ägare

Riksbyggen har den 19 februari 2018 förvärvat Agenta Förvaltning AB och utökar därmed sin redan omfattande verksamhet inom affärsområdet fastighetsförvaltning. Agenta Förvaltning AB, med säte i Östersund, kommer att drivas som ett dotterbolag till Riksbyggen. Verksamheten kommer att bedrivas vidare i oförändrad form.

Riksbyggen är en stabil organisation med mångårig erfarenhet av ekonomisk förvaltning. Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare som för närvarande förvaltar ca 200 000 bostadsrätter i 3 629 bostadsrättsföreningar samt ett stort antal hyresrätter och kommersiella/offentliga lokaler. När det gäller byggandet av bostäder så har Riksbyggen planerade och pågående nyproduktionsprojekt av hyres- och bostadsrätter i över 60 kommuner över hela landet, från Ystad till Kiruna.

Förråd 22 kvm på Nybodagatan 4 uthyres

Vi har ett ledigt förråd i källaren på Nybodagatan 4.

Förrådet har inga fönster och inga eluttag men däremot finns det vatten och golvbrunn. Kostnad per månad är 1833 kronor exklusive moms.

Är det någon i föreningen som är intresserad av att hyra förrådet och vill titta på det är ni välkomna att kontakta styrelsen via mejl och boka visning.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Information om fasadrenovering på Nybodagatan 2019

Fasadrenovering på Nybodagatan kommer att ske under 2019 och i samband med detta kommer pelarna att renoveras.

I Mars månad (beroende på vädret) monteras byggställningarna, det arbetet tar cirka 3-4 veckor. Därefter påbörjas renoveringen av fasaden och för att göra detta behöver de plasta in fönster och balkongdörrar. Fasaden ska målas och således bör man tömma sina balkonger för att undvika att få målarfärg på utemöbler.

Det kommer att skickas information i god tid innan arbetet påbörjas så ni hinner tömma era balkonger. Har ni frågor gällande renoveringen mejla gärna så svarar vi på era frågor efter bästa förmåga.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Höststädning lördag 10 november

Lördag den 10 november blir det gemensam städdag i vår förening. Vi samlas kl 10.00 utanför Nybodagatan 2 och delar upp arbetet. Tillsammans städar vi våra gemensamma utrymmen, gård och källare samt rensar ogräs mellan stenplattor, fyller på jord i rabatterna. 

Vi ber samtliga som har cyklar i cykelförråden att märka upp era cyklar med svarta plast taggar innan städdagen. Taggarna kommer f.r.o.m. imorgon (lördag) att finnas i en plastficka vid porttavlorna. De cyklar som inte är märkta kommer att omhändertas och flyttas till ett förråd på Ankdammsgatan där de kommer att förvaras i tre månader. Har man inte gjort anspråk på sin cykel efter tre månader så forslas de bort. 

Kl 11.00-11.30 finns en sopcontainer på plats på baksidan Nybodagatan.

Kl 11.30-12.00 finns en sopcontainer på baksidan Ankdammsgatan.

Tänk på att det inte finns någon möjlighet att slänga elektronik eller miljöfarligt avfall!

Om du/ni inte har möjlighet att närvara på städdagen går det bra att ställa det ni vill ha kastat vid miljöstationen på baksidan av Ankdammsgatan eller baksidan på Nybodagatan.

Dagen avslutas med pizza och alkoholfri dryck på restaurang Nyboda Inn på Nybodagatan.

Välkomna!
Vänliga hälsningar

Styrelsen

Påminnelse till boende på Ankdammsgatan/Reminder for the residents at Ankdammsgatan

Styrelsen vill påminna  boende på Ankdammsgatan att stänga dörren ordentligt på baksidan av huset. Dörren har stått öppen flera gånger under de senaste dagarna och detta ökar risk för bland annat inbrott.

Styrelsen wants to remind residents at Ankdammsgatan to close the door properly at the back of the house. The door has been open several times in recent days, and this increases the risk of burglaries/housebreaking.

Hälsningar,

Styrelsen

Avfall sorteringsguide/waste sorting guide

En avfall sorteringsguide finns publicerad under fliken ” Om Föreningen” och ”Dokument”.  Du kan hitta information om vad du får lämna i föreningens källsortering och matavfall samt information om vart du kan lämna sådant som du inte får sortera inom fastigheten.

A waste sorting guide is published under the tab ”Om Föreningen” and ”Dokument”. You will find information about waste sorting and where to leave things that you cannot throw in the waste containers available in the association´s buildings.

Styrelsen

MATAVFALL / FOOD WASTE

Det är förbjudet att slänga plastpåsar i matavfall behållare. Matavfallet får endast slängas i papperspåsar som Solna stad tillhandahåller. Papperspåsar för matavfall finns att hämta i tvättstugan.

Tänk på att  felsortering kostar tusentals kronor i böter och om problemet fortsätter kan SUEZ Recycling AB behöva klassa om matavfall till brännbart avfall. Vi får då en högre kostnad för sophämtning eftersom matavfall hämtas kostnadsfritt medan brännbart avfall hämtas mot avgift.

////////////////////////////////////////////////////////////////////

It is forbidden to throw plastic bags in the food waste containers. Food waste should only be thrown into the paper bags provided by Solna Stad. The paper bags can be found in the laundry rooms.

Keep in mind that wrong waste disposal costs thousands crowns in fines and if the problem persists, SUEZ Recycling AB may need to reclassify the waste. This will mean a higher cost of garbage collection because food waste is collected free of charge while combustible waste is collected at a fee.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

INFORMATION FRÅN TRAFIKVERKET

”Nu är förutsättningarna för sista etappen av Mälarbanan klara. Trafikverket och Solna stad har slutit en överenskommelse om utbyggnad av järnvägen genom Solna stad.

Den nya järnvägen går delvis i tunnel. Dessutom får Solna en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Det är ett led i att utveckla regionen ytterligare och ger möjlighet till ny stadsutveckling.

– Trafikverket har under många år jobbat med utbyggnaden av Mälarbanan. Nu är förutsättningar för den sista etappen äntligen i hamn, säger Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm. Jag är glad att vi har kommit överens och att vi nu kan fortsätta med färdigställandet av utbyggnaden av Mälarbanan och skapa nödvändiga förutsättningar för både lokal och regional utveckling.

Trafikverket och Solna Stad har kommit överens om en lösning som gör det möjligt att bygga ut Mälarbanan till fyra spår genom Solna, från Ekensbergsvägen till Tomteboda. De fyra nya spåren från Frösundaleden och 450 meter österut intunnlas. Spåren kommer att ligga ungefär i samma marknivå som dagens järnväg ligger och kring spåren byggs en tunnel. Dessutom byggs en ny pendeltågsstation i Huvudsta med plattform under en ny bro för Huvudstagatan. Genom den här överenskommelsen ökar möjligheten att utveckla regionen samtidigt som järnvägen får fler spår och möjliggör att tågen kan gå oftare.

Trafikverket bygger ut 20 kilometer av Mälarbanan, järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll. När Trafikverket är klara kommer det bli smidigare att ta tåget, finnas fler avgångar att välja på och bli lättare att komma fram i tid. Sträckan som går genom Solna kan börja byggas tidigast 2021. Förutom den nya intunnlingen och den nya stationen i Solna bygger Trafikverket även ett anslutningsspår till Tomteboda och en ny stationsentré till Sundbybergs station vid Solna business park.

Hela utbyggnaden av järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll har en beräknad kostnad på drygt 19 miljarder (2017).

Solna medfinansierar med 600 miljoner kronor den merkostnad som föranleds av intunnling och byggande av ny station i Huvudsta. Totala merkostnaden för intunnling och Huvudsta station bedöms till 1,5 miljard kronor.

Förberedande arbeten startar redan nu i år 2018 och bygget av tunneln och stationen i Solna beräknas starta tidigast 2021. Tidigast 2020 börjar Trafikverket bygga den sista delsträckan genom Solna och Sundbyberg som har en beräknad byggtid på åtta år. Mellan Barkarby och Kallhäll är arbetet klart och fyra nya järnvägsspår är i drift. Dessutom är de nya järnvägsbroarna i Tomteboda i drift med tågtrafik.”

Besök gärna Trafikverkets hemsida för ytterligare information.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Källan: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Malarbanan-Tomteboda-Kallhall/nyheter-malarbanan-tomebodakallhall/2018-062/fler-spar-och-en-ny-station-i-solna-skapar-mojligheter-for-regionen/