Höststädning lördag 10 november

Lördag den 10 november blir det gemensam städdag i vår förening. Vi samlas kl 10.00 utanför Nybodagatan 2 och delar upp arbetet. Tillsammans städar vi våra gemensamma utrymmen, gård och källare samt rensar ogräs mellan stenplattor, fyller på jord i rabatterna. 

Vi ber samtliga som har cyklar i cykelförråden att märka upp era cyklar med svarta plast taggar innan städdagen. Taggarna kommer f.r.o.m. imorgon (lördag) att finnas i en plastficka vid porttavlorna. De cyklar som inte är märkta kommer att omhändertas och flyttas till ett förråd på Ankdammsgatan där de kommer att förvaras i tre månader. Har man inte gjort anspråk på sin cykel efter tre månader så forslas de bort. 

Kl 11.00-11.30 finns en sopcontainer på plats på baksidan Nybodagatan.

Kl 11.30-12.00 finns en sopcontainer på baksidan Ankdammsgatan.

Tänk på att det inte finns någon möjlighet att slänga elektronik eller miljöfarligt avfall!

Om du/ni inte har möjlighet att närvara på städdagen går det bra att ställa det ni vill ha kastat vid miljöstationen på baksidan av Ankdammsgatan eller baksidan på Nybodagatan.

Dagen avslutas med pizza och alkoholfri dryck på restaurang Nyboda Inn på Nybodagatan.

Välkomna!
Vänliga hälsningar

Styrelsen

Påminnelse till boende på Ankdammsgatan/Reminder for the residents at Ankdammsgatan

Styrelsen vill påminna  boende på Ankdammsgatan att stänga dörren ordentligt på baksidan av huset. Dörren har stått öppen flera gånger under de senaste dagarna och detta ökar risk för bland annat inbrott.

Styrelsen wants to remind residents at Ankdammsgatan to close the door properly at the back of the house. The door has been open several times in recent days, and this increases the risk of burglaries/housebreaking.

Hälsningar,

Styrelsen

Avfall sorteringsguide/waste sorting guide

En avfall sorteringsguide finns publicerad under fliken ” Om Föreningen” och ”Dokument”.  Du kan hitta information om vad du får lämna i föreningens källsortering och matavfall samt information om vart du kan lämna sådant som du inte får sortera inom fastigheten.

A waste sorting guide is published under the tab ”Om Föreningen” and ”Dokument”. You will find information about waste sorting and where to leave things that you cannot throw in the waste containers available in the association´s buildings.

Styrelsen

MATAVFALL / FOOD WASTE

Det är förbjudet att slänga plastpåsar i matavfall behållare. Matavfallet får endast slängas i papperspåsar som Solna stad tillhandahåller. Papperspåsar för matavfall finns att hämta i tvättstugan.

Tänk på att  felsortering kostar tusentals kronor i böter och om problemet fortsätter kan SUEZ Recycling AB behöva klassa om matavfall till brännbart avfall. Vi får då en högre kostnad för sophämtning eftersom matavfall hämtas kostnadsfritt medan brännbart avfall hämtas mot avgift.

////////////////////////////////////////////////////////////////////

It is forbidden to throw plastic bags in the food waste containers. Food waste should only be thrown into the paper bags provided by Solna Stad. The paper bags can be found in the laundry rooms.

Keep in mind that wrong waste disposal costs thousands crowns in fines and if the problem persists, SUEZ Recycling AB may need to reclassify the waste. This will mean a higher cost of garbage collection because food waste is collected free of charge while combustible waste is collected at a fee.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

INFORMATION FRÅN TRAFIKVERKET

”Nu är förutsättningarna för sista etappen av Mälarbanan klara. Trafikverket och Solna stad har slutit en överenskommelse om utbyggnad av järnvägen genom Solna stad.

Den nya järnvägen går delvis i tunnel. Dessutom får Solna en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Det är ett led i att utveckla regionen ytterligare och ger möjlighet till ny stadsutveckling.

– Trafikverket har under många år jobbat med utbyggnaden av Mälarbanan. Nu är förutsättningar för den sista etappen äntligen i hamn, säger Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm. Jag är glad att vi har kommit överens och att vi nu kan fortsätta med färdigställandet av utbyggnaden av Mälarbanan och skapa nödvändiga förutsättningar för både lokal och regional utveckling.

Trafikverket och Solna Stad har kommit överens om en lösning som gör det möjligt att bygga ut Mälarbanan till fyra spår genom Solna, från Ekensbergsvägen till Tomteboda. De fyra nya spåren från Frösundaleden och 450 meter österut intunnlas. Spåren kommer att ligga ungefär i samma marknivå som dagens järnväg ligger och kring spåren byggs en tunnel. Dessutom byggs en ny pendeltågsstation i Huvudsta med plattform under en ny bro för Huvudstagatan. Genom den här överenskommelsen ökar möjligheten att utveckla regionen samtidigt som järnvägen får fler spår och möjliggör att tågen kan gå oftare.

Trafikverket bygger ut 20 kilometer av Mälarbanan, järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll. När Trafikverket är klara kommer det bli smidigare att ta tåget, finnas fler avgångar att välja på och bli lättare att komma fram i tid. Sträckan som går genom Solna kan börja byggas tidigast 2021. Förutom den nya intunnlingen och den nya stationen i Solna bygger Trafikverket även ett anslutningsspår till Tomteboda och en ny stationsentré till Sundbybergs station vid Solna business park.

Hela utbyggnaden av järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll har en beräknad kostnad på drygt 19 miljarder (2017).

Solna medfinansierar med 600 miljoner kronor den merkostnad som föranleds av intunnling och byggande av ny station i Huvudsta. Totala merkostnaden för intunnling och Huvudsta station bedöms till 1,5 miljard kronor.

Förberedande arbeten startar redan nu i år 2018 och bygget av tunneln och stationen i Solna beräknas starta tidigast 2021. Tidigast 2020 börjar Trafikverket bygga den sista delsträckan genom Solna och Sundbyberg som har en beräknad byggtid på åtta år. Mellan Barkarby och Kallhäll är arbetet klart och fyra nya järnvägsspår är i drift. Dessutom är de nya järnvägsbroarna i Tomteboda i drift med tågtrafik.”

Besök gärna Trafikverkets hemsida för ytterligare information.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Källan: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Malarbanan-Tomteboda-Kallhall/nyheter-malarbanan-tomebodakallhall/2018-062/fler-spar-och-en-ny-station-i-solna-skapar-mojligheter-for-regionen/

Intresse för att hyra förråd/Storage room available

Det finns möjlighet att hyra ett förråd som ligger på Nybodagatan 4. Det är 19 kvm och kostar 1000kr per kvadratmeter och år. Den som är intresserad av att hyra förrådet ska skicka ett mail till styrelsen@nyboda10.se.

There is a chance to rent a storage room located at Nybodagatan 4. The room size is 19 square meters and it costs 1.000 kr per square meter per year. If you are interested in renting the storage room  send an email to styrelsen@nyboda10.se.

Vänlig hälsning

Styrelsen

 

Intresse för inglasning av balkong/Interest for glassed balcony

Hej

De som är intresserade av inglasning av balkong ska kontakta styrelsen genom att skicka ett mejl till styrelsen@nyboda10.se och meddela namn och efternamn, telefonnummer, e-post, lägenhetsnummer och hus man bor på.

En intressegrupp som ska driva frågan kommer att skapas och sammankallande till  gruppens förstamöte blir Mirja och Gert Kroon.

Vänlig hälsning,

Styrelsen

Hi

Those interested in getting a glassed balcony should contact the board by sending an  e-mail to styrelsen@nyboda10.se. Include in the email the following information: Full name, telephone number, e-mail, building (address) and apartment number.

A working group responsible for driving the question will be created. Mirja and Gert Kroon will call for the first group meeting.

 

Var vaksam!

Semestertider för många av oss boende och högsäsong för inbrottstjuvarna!

Till er som är hemma och har haft semester eller ännu inte påbörjat semestern:

Var gärna lite extra uppmärksamma under denna period och var noga med vilka ni släpper in i fastigheten samt att entrédörrar och källardörrar inte står uppställda.

Om du/ni reser bort tänk på följande för att inte signalera alltför tydligt att ni är bortresta:

  • meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
  • be någon ta hand om din post.
  • ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
  • ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
  • undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.
  • undvik att skriva på sociala medier att du är bortrest.
  • har du hemtelefon, vidarekoppla till mobiltelefonen

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Intresse för föreningens trädgårdsgrupp/ Interest for the garden group

Hej

Är du intresserad av trädgårdsskötsel? Det finns en spännande möjlighet att vara med i trädgårdsgruppen och hjälpa till med att sköta utemiljön på Nybodagatan 2-4 och Ankdammsgatan 26-30. Om du vill vara med i gruppen ska du kontakta styrelsen genom  att skicka ett mail till styrelsen@nyboda10.se

Are you interested in gardening? There is an exciting opportunity to join the garden group and help to take care of the garden at Nybodagatan 2-4 and Ankdammsgatan 26-30. If you want to join the group, please contact the board by sending an email to styrelsen@nyboda10.se