Hjälp föreningen att hålla ner kostnader!

- Varje gång man slänger grovavfall i föreningens märke/hus kostar det 2000 kr att få det kört till en återvinningscentral.

- Det är endast toalettpapper som ska slängas i toalett. Om man fortsätter slänga andra saker som spackel, leksaker m.m. riskerar vi att ha ett tidigare stambyte!

Kom ihåg att vi behöver hålla ner våra kostnader annars kommer vi bli tvungna att höja månadsavgiften

 

Med vänlig hälsning/Styrelsen

Renovering av källar-och vindsförråden på Ankdammsgatan

Källar-och vindsförråden på Ankdammsgatan ska renoveras. Planeringen pågår och mer information  kommer till boende inom kort. Renoveringen kommer att göras etappvis genom att 11-12 förråd samtidigt töms och renoveras.

Boende ansvarar för att flytta sina värdefulla saker till en säker plats. Föreningen kommer att ordna container för att rensa förråd  samt kommer att ordna tillfälliga platser där man kan förvara sina saker (ej värdefulla)

Arbetet kommer att genomföras under våren och beräknas ta 10-12 veckor.

 

Med vänlig hälsning/Styrelsen

Dags för cykelrensning och ett nytt cykelställ

Nu är det dags att rensa bort oanvända cyklar från gård och förråd! Snart kommer styrelsen att  hänga ut buntband (plastremmar) i plastfickor i entréerna. Ta ett buntband och sätt runt styret på de cyklar och barnvagnar du använder.

Bil barnstolar ska förvaras i eget förråd. De ska inte förvaras i cykelrum.

Omärkta cyklar kommer att fraktas bort på städdagen i maj månad (datum kommer inom kort). Efter tre månader säljs eller slängs cyklarna om ingen ägare har hört av sig.

Styrelsen vill också informera att det finns ett nytt cykelställ på baksidan av Ankdammsgatan som kan användas av boende på både Ankdammsgatan 26-30 och Nybodagatan 2-4.

 

Mvh,

Styrelsen Nyboda10

Årsstämma 2020 BRF Nyboda 10

Föreningens årsstämma kommer att hållas den 19 april i år. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan närvara när vi presenterar föreningens bokslut för 2019 och väljer vår nästa styrelse.

Tid: 19 april kl 15:00
Plats: Matsalen i Skytteholmsskolan.

Kallelse med årsredovisning, dagordning med mera kommer skickas ut till alla medlemmar personligen cirka två veckor innan stämman.

Varmt välkomna!

Styrelsen BRF Nyboda 10

Från valberedningen

Hej på er!

Vi behöver folk till styrelsen i Brf Nyboda 10

Hoppa på ett spännande föreningsuppdrag samtidigt som ni får chansen att vara med och påverka i vår fina förening.

 

Kontakta oss i valberedningen om ni är intresserade eller har frågor om uppdraget dok senast den 14 februari.

 

Ingela Olsson Nybodagatan 4 plan 7

Mail ingela@imodesign.se

Mobil 070 794 09 79

Carl-Johan Carlsson Nybodagatan 4 plan 6

Mail carl-johan@nobak.se

Mobil 070 688 88 84

MOTIONER TILL ÅRSMÖTE/PROPOSITIONS TO THE ANNUAL MEETING

Om några månader, närmare bestämt under april månad är det dags för föreningens årsstämma.

Enligt stadgarna ska motioner vara Styrelsen tillhanda senast 1 februari om inte styrelsen beslutar om att förlänga motionstiden. För att alla medlemmar ska få lite mer tid på sig att upprätta sina motioner har  styrelsen beslutat att förlänga motionstiden till den 16 februari.

Välkomna med era skriftliga motioner senast den 16 februari 2020.

Kallelsen kommer att delas ut i början på april.

_________________________________________

In a few months,  specifically in April, it is time for the association’s annual general meeting.

According to the statutes, propositions must be received by the Association Board  (Styrelsen) no later than February 1st unless the Board decides to extend this period. In order for all members to have a little more time to prepare their propositions, the Board has decided to extend the  period to February 16th.

Welcome with your written propositions no later than February 16th 2020.

The calling to the meeting will be handed out in early April.

Mvh

Styrelsen

 

Välkommen till ett glöggmingel den 8 december

Välkommen till ett glöggmingel  den 8 december kl. 15.00 – 17.00

Styrelsen ska bland annat informera om kommande projekt. Det är också en chans att umgås med dina grannar!

Plats: Stora Blå Kultur, Ankdammsgatan 32

Hälsningar

Styrelsen

_____________________________

Welcome to an information meeting the 8th of December  from 15:00 to 17:00. We will serve warm wine

The board will, among other things, inform about upcoming projects. This is also an opportunity to get to know  your neighbors!

Location: Stora Blå Kultur, Ankdammsgatan 32
Regards

 

Styrelsen

HÖSTSTÄDNING 26 OKTOBER/AUTUMN CLEANING OCTOBER 26th

Lördag den 26 OKTOBER blir det gemensam städdag i vår förening. Vi samlas kl 10.00 utanför Nybodagatan 2 och delar upp arbetet. Tillsammans städar vi våra gemensamma utrymmen, källare, tvättstuga och gård. Nedan ser ni plats och tid för grovsopbilen.

Kl 11.00-11.30 Nybodagatan (fastighetens baksida)

Kl 11.30-12.00 Ankdammsgatan (fastighetens baksida)

Tänk på att det inte finns någon möjlighet att slänga elektronik eller miljöfarligt avfall!

Dagen avslutas med pizza och alkoholfri dryck på restaurang Nyboda Inn kl. 13:00.

Har du/ni inte möjlighet att närvara på städdagen men har grovsopor som ni vill slänga så kan ni ställa dessa på nedan angivna platser 25 oktober.

Ankdammsgatan: Placera ert avfall på fastighetens baksida till höger om metallbehållaren.

Nybodagatan: Placera ert avfall på fastighetens baksida i hörnan vid räcket.

Välkomna!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

_____________________________________

Saturday, the 26th of October, we will have our cleaning day in the association. We gather at 10am outside Nybodagatan 2 and divide the work. Together we clean our common areas, basements, laundry room and yard. Below you can see the location and time of the garbage truck.

11.00-11.30 Nybodagatan (back of the property)

11.30-12.00 Ankdammsgatan (back of the property)

There is no way to dispose of electronics or environmentally hazardous waste!

The day ends with pizza and non-alcoholic drinks at the Nyboda Inn restaurant at. 13.00.

If you do not have the opportunity to participate, but have rough garbage that you want to throw, you can put it in the places listed below in the evening of October 25th.

Ankdammsgatan: Place your waste on the back of the property to the right of the metal container.

Nybodagatan: Place your waste on the back of the property in the corner at the railing.

Welcome!

Styrelsen

 

Information till boende på Ankdammsgatan 26

I mitten på maj 2019 påbörjas markarbeten på kortsidan av Ankdammsgatan och utanför entrén på Ankdammsgatan 26. Arbetena består av dränera och isolera huskroppen under marknivå. Arbetena beräknas att pågå till juli månad. Passage till och från byggnaden kommer att fungera som tidigare.

Om ni har er cykel eller andra föremål i anslutning till byggnaden på Ankdammsgatan 26 ber vi er att flytta dessa längre ned på Ankdammsgatan eller till cykelförråden.

Information om fasaden till boende på Nybodagatan 2-4

Renovering  av den delen fasaden som har lossnat på Nybodagatan ska börja måndagen den 13 maj och beräknas ta cirka 4 veckor.

Entreprenören som styrelsen skrivit avtal med heter HP bygg AB.

Ta in saker som står på balkonger för att undvika att de skadas. Inga hantverkare kommer att behöva komma in i er lägenhet då arbeten endast berör utvändiga ytor.

__________________

Renovation of the part of the facade that has loosened at Nybodagatan will begin on Monday the 13th of May and it is expected to take about 4 weeks.

The contractor with whom Styrelsen has signed an agreement is called HP Bygg AB.

Please remove your staff from the balconies to avoid any damage. No one will need to enter your apartment as work only concerns external surfaces.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen