Styrelsen

På den ordinarie föreningsstämman den 28 april 2019 valdes följande personer att ingå i styrelsen:

Thomas Sandin: Ordförande och entreprenadansvarig
Lars Edlund: vice ordförande & miljöansvarig

Allan Axelsson: Sekreterare och medlemsansvarig

Carina Waldahl: Ekonomiansvarig

Claudia Enciso: Informationsansvarig
Zoran Dimic: Utemiljö-och nyckel ansvarig
Anne Tianen: Vice sekreterare

För kontakt med styrelsen, maila styrelsen@nyboda10.se