Styrelsen

På den ordinarie föreningsstämman den 2 juni 2020 valdes följande personer att ingå i styrelsen:

Thomas Sandin: Ordförande

Gustaf Fornander: Vice ordförande & entreprenadansvarig

Allan Axelsson: Sekreterare och medlemsansvarig

Lars Edlund: Kassör

Emilia Olausson: Informationsansvarig och biträdande miljöansvarig

Zoran Dimic: Miljöansvarig (ute- och innemiljö)

Åsa Vestlund: Biträdande informations- och miljöansvarig.

För kontakt med styrelsen, maila styrelsen@nyboda10.se