Styrelsen

På den ordinarie föreningsstämman den 15 april 2018 valdes följande personer att ingå i styrelsen:

Thomas Sandin: Ordförande
Allan Axelsson: Sekreterare
Ulf Mörén: Ekonomiansvarig och vice ordförande
Carina Waldahl: Entreprenad- och medlemsansvarig
Lars Edlund: Miljöansvarig, nyckelansvarig
Claudia Ensico: Information
Anna Berglund: Suppleant
Maria Gustafsson Thors: Suppleant

 

För kontakt med styrelsen, maila styrelsen@nyboda10.se