Arbetsgrupper

I BRF Nyboda 10 finns för närvarande två arbetsgrupper. Grupperna består av boende som vill engagera sig för att boendemiljön ska bli så bra och trivsam som möjligt.

Nyboda4

 

 

 

 

 

Trädgårds- och trivselgruppen

Ser till att vi har vackra blommor utanför vår fastighet och hjälper till att arrangera föreningens städdagar.

Miljögruppen
Har bland annat arbetat med sophantering och återvinning.

Vill du vara med och hjälpa till i någon av arbetsgrupperna? Eller vill du bilda en ny grupp? Kontakta styrelsen@nyboda10.se !

2 kommentarer