Trivsel i vårt hus

Här hittar du de trivselregler som gäller för boende i vår förening. Trivselreglerna har antagits av styrelsen i januari 2013.

Nyboda4

 

 

 

 

 

Det här bör Du veta om föreningen!
Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar! Vi har på följande sidor tagit upp några punkter som vi anser viktiga att tänka på, eftersom det är vi själva som skapar grunden för ett trivsamt boende.

För att vi alla ska trivas…
… gäller trivselreglerna inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster, samt föreningens egna hyresgäster.

Har Du frågor…
… om något som tas upp i trivselreglerna är Du alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen.

1. Vårda din/vår egendom

 • Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Om en akut skada inträffar i huset, tag först kontakt med fastighetsskötarfirman (R3M). Deras telefonnummer finns på anslagstavlorna i porten.

2. För din/vår säkerhet

 • Kontrollera att ytterdörren i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Lämna inte källardörrar eller dörrar till förvaringsutrymmen olåsta.
 • Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare.
 • Trapphuset/våningsplanen måste hållas fria från t ex barnvagnar och cyklar. Det här är utrymmen, som i händelse av fara är utrymningsvägar och som därför måste vara framkomliga.
 • Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du under en längre tid är borta från din lägenhet.

3. Dina/Våra gemensamma kostnader

 • Varmvatten kostar pengar, så lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar.
 • Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.
 • Tänk på att kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

4. Balkonger och altaner

 • Tänk på att inte skaka mattor eller grilla på balkongen.
 • Blomlådor placeras innanför balkongräcket av säkerhetsskäl.
 • För inglasning av balkong krävs bygglov och tillstånd av föreningen.
 • Det är inte tillåtet att kasta ned saker från balkongen såsom cigaretter, snus, skräp, bröd etc. Vi är gemensamt ansvariga för att hålla ordning och hålla det snyggt omkring oss.

5. Cyklar, mopeder, barnvagnar

 • Cyklar och mopeder skall förvaras i cykelrummet / i cykelstället. Cyklar får inte lutas mot väggen eller låsas fast i träd.
 • Barnvagnar ska även de ställas i de förvaringsrum, som har avsatts för dem.

6. Gården/Portingångarna/Parkering

 • Släng inte fimpar/snus på marken runt våra portar! Det ser otrevligt ut och små barn kan stoppa det i munnen.
 • Uppmärkta P-platser som tillhör föreningen fördelas efter kösystem. Vill du ställa dig i kön, läs mer här.
 • De fria ytor som finns runt parkeringsplatserna ska säkerställa att utryckningsfordon kommer fram. De måste därför hållas fria. Styrelsen har anlitat ett parkeringsbolag, som kommer att bötfälla överträdelser.

7. Källare

 • I källaren får personliga tillhörigheter förvaras endast i de förråd som varje lägenhet har anvisats. Gångarna skall hållas fria.
 • Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare.

8. Parabolantenn

 • Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

9. Störningar

 • För att alla skall trivas är det viktigt att inte störas av sina grannar. Var och en av oss är skyldig att visa hänsyn. Om du stör och inte rättar dig efter tillsägelse, kan du bli uppsagd från lägenheten.
 • Skyldigheten att visa hänsyn gäller i bostaden, men också i våra gemensamma utrymmen som t ex trapphus, hiss och tvättstuga.
 • Att visa hänsyn gentemot sina grannar gäller dygnet runt men är extra angeläget mellan kl 21.00 och kl 07.00. Tvätt- och diskmaskiner bör inte köras då.
 • Om Du planerar en fest, där ljudnivån beräknas bli hög även efter kl 21.00, informera dina grannar i förväg.
 • Om Du upplever att Du blir störd av en granne, ta i första hand själv kontakt med grannen för att lösa problemet.
 • Vi bor tillsammans i fastigheten och det är sunt förnuft som gäller.

10. Andrahandsuthyrning

11. Lägenhetsunderhåll

 • Bostadsrättsinnehavare ansvarar för bostadens underhåll. Mer information om gränsdragningar finns här.
 • Till bostaden räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras.
 • Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

12. Förändringar i lägenheten

Utöver våra trivselregler gäller föreningens stadgar.

Trivselreglerna har beslutats av styrelsen i januari 2013 och gäller fr.o.m. 2013-01-26.