Sophantering

Här hittar du infomation om sophanteringen i fastigheten.

Matavfall
Vi har en hög miljöambition i BRF Nyboda 10 och från januari 2013 finns möjlighet att återvinna matavfall. Matavfallet slängs i avsedd de små molokerna (underjordsbehållarna) som finns vid övriga moloker på framsidan av Ankdammsgatan 28 och Nybodagatan 4. Molokerna öppnas med portnyckeln.

Påsar att återvinna matavafallet i samt behållare att ha påsen i finns att hämta i tvättstugan på Ankdammsgatan.
Läs mer om återvinning av matavfall på Solna kommuns hemsida:https://www.solna.se/boende-miljo/avfall-atervinning/sortera-lamna-avfall/matavfall/

Källsortering
Hushållsnära sopor sorteras i vår fastighet. På Nybodagatan finns ett miljörum i källaren, på Ankdammsgatan finns miljöstationen på baksidan av huset. Du kan lämna följande där, i avsedda behållare:

  • Glas
  • Plastförpackningar
  • Wellpapp och pappersförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Småelektronik, batterier, glödlampor och lågenergilampor

Tidningar lämnas i separat underjordsbehållare (Molok) som är märkt för ändamålet, på framsidan av Nybodagatan 4 och Ankdammsgatan 28. Även dessa moloker öppnas med portnyckeln.

Grovsopor
När vi i BRF Nyboda 10 tog över fastigheten stängde vi de grovsoprum som funnits i fastigheten. Det är INTE tillåtet att lämna grovsopor i miljörummet.

För den som vill slänga grovsopor finns möjlighet att göra detta i fastigheten två gånger om året, i samband med föreningens städdagar. Info om datum för städdagar annonseras här på hemsidan och i trappuppgångarna.

För den som vill slänga grovsopor vid andra tillfällen än de som föreningen anordnar finns möjlighet att slänga grovsopor vid Solnaplan (vid Solna centrum) varje helgfri torsdag kl 17.00-18.30. Mer info finns på kommunens hemsida: http://www.solna.se/sv/boende-miljo/avfall-atervinning/