Hyra ut i andra hand

Det är inte tillåtet att hyra ut sin bostad i andra hand utan tillstånd från styrelsen. Tillstånd kan ges under vissa förutsättningar under begränsad tid.

Här följer några vanliga frågor kring andrahandsuthyrning.

Vad krävs för att få hyra ut i andra hand?

Den som tillfälligt bor på annat ort för studier, arbete, medicinsk behandling eller liknande kan få hyra ut sin bostad under högst ett år. Därefter sker en ny prövning.

Vi har köpt ett hus, men vill gärna behålla vår lägenhet som vi då hyr ut tills vidare. Är det ok?

Nej, det är inget giltigt skäl. Om du flyttar permanent har du inte längre behov av din lägenhet.

Jag har flyttat till en större lägenhet i stan med min nya man, men vill behålla min lilla lägenhet för säkerhets skull. Kan jag få hyra ut den i andra hand tills vidare?

Inte tills vidare. Vill man under en kort tid vara ”provsambo” kan det vara tillräckliga skäl, men då under begränsad tid, sex månader.

Kan jag ta ut vilken hyra jag vill?

Nej, hyran ska spegla den allmänna hyresnivån (om det är en hyreslägenhet). Fram till 1 februari 2013 gällde detta även för borätter. Men så är det inte längre. ”Hyran”, eller avgiften för en borätt bygger numera på vad lägenheten är värd och vilken avkastning detta marknadsvärde ger vid olika räntenivåer. I fjol räknade man med en avkastningsränta på 3.5-4 procent (ett par procentenheter över riksbankens referensränta). Observera att eventuella bostadslån som borättsinnehavaren tagit för sin lägenhet inte spelar någon roll i bedömningen av vad som är skälig hyra.

Det låter invecklat. Vad betyder för en bostadsrätt som är en etta, värd 800 000 kronor och med en månadsavgift på 1500 kronor?

Som skälig avgift skulle det bli cirka 4 200 kronor per månad (fyra procent av 800 000 är 32 000 kronor, eller 2 667 kr per månad + nuvarande månadsavgift på 1 500 kronor, totalt 4 200 kronor avrundat).

Jag har en större lägenhet, en trea värderad till 3 miljoner och med en avgift på 4 500 kronor per månad. Hur hög avgift kan jag ta för den när jag hyr ut i andra hand?

Det blir 14 200 kronor per månad (se exempel ovan). Hyr du lägenheten möblerad kan du lägga på ytterligare 10-15 procent.

Måste jag ange vilken hyra jag vill ta ut i ansökan till styrelsen?

Ja, ansökan ska innehålla hyresnivå/avgiftsnivå och fullständiga uppgifter inklusive personnummer om andrahandshyresgästen

Jag har haft min borätt uthyrd i ett år, men kommer att vara borta i ett år till. Kan jag bara fortsätta ett år till?

Nej, ny ansökan måste lämnas in till styrelsen.

Kan jag byta hyresgäst under den tid jag har tillstånd?

Nej, byter du hyresgäst måste du komma in med en ny ansökan.

Vem ansvarar för lägenheten som jag hyr ut? Den som bor där i andra hand får väl stå för allt?

Du som hyr ut lägenheten är ytterst ansvarig för att andrahandshyresgästen följer lagar, regler och föreningens stadgar.

Kan hyresgästen begära återbetalning av hyran i efterhand om det visar sig att den varit för hög?

Ja, efter prövning i Hyresnämnden om det gäller hyreslägenhet. Om man hyr en bostadsrätt gäller inte hyreslagen utan lagen om uthyrning av egen bostad.

Vad händer om jag hyr ut i andra hand utan tillstånd?

Du riskerar att få hyreslägenheten uppsagd eller nyttjanderätten förverkad, vilket ytterst leder fram till tvångsförsäljning av lägenheten

Var i lagen hittar jag reglerna om andrahandsuthyrning?

Reglerna om andrahandsuthyrning finns i 39-40 §§ hyreslagen (12 kap. jordabalken) och i 
7 kap. 10-11 §§ bostads-
rättslagen.

Läs mer här: http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/#sthash.Ka0KzHc2.dpuf

Styrelsebeslut från 2016-06-16, § 11

Avgift för andrahandsuthyrning

Beslut att från 1 juli 2016 ska föreningen ta ut en stadgeenlig avgift för andrahandsuthyrning (§ 9). Avgiftens storlek bestämdes till 10 % av ett prisbasbelopp (2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr) per år vilket motsvarar 369 kr i månaden.Avgiften kommer att tas ut på alla nya andrahandsuthyrningar efter 1 juli 2016 samt förlängningar av andrahandsuthyrningar.

2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr.

Här finns blanketten för att ansöka om andrahandsuthyrning:
andrahandsuthyrning
Skriv ut, fyll i och lämna i styrelsens brevlåda på Ankdammsgatan 26, eller skicka den med post:

Styrelsen Brf Nyboda10
Ankdammsgatan 26
171 43 Solna