Bostaden – vem ansvarar för vad?

Som boende i en bostadsrätt ansvarar du för en hel del i din bostad. Men somliga typer av underhåll ansvarar bostadsrättsföreningen för.

Här hittar du en gränsdragningslista där det tydligt framgår vilken part som ansvarar för vad, tex vad det gäller renoveringar.

GränsdragningslistaNyboda10