Kategori: Dokument

Vårstädning 6 maj

Söndag den 6 maj blir det gemensam städdag i vår förening. Vi samlas kl 10.30 utanför Nybodagatan 2 och delar upp arbetet. Tillsammans städar vi våra gemensamma utrymmen, gård och källare samt planterar blommor. Nedan ser ni plats och tid för grovsopbilen.

Kl 11.00-11.30 Nybodagatan (fastighetens baksida)
Kl 11.30-12.00 Ankdammsgatan (fastighetens baksida)

(Tänk på att det inte finns någon möjlighet att slänga elektronik eller miljöfarligt avfall)

Dagen avslutas med pizza och alkoholfri dryck på restaurang Nyboda Inn kl. 13:30.

Har ni inte möjlighet att närvara på städdagen men har grovsopor som ni vill slänga så kan ni ställa dessa på nedan angivna platser 5 maj.

Ankdammsgatan: Placera ert avfall på fastighetens baksida till höger om metallbehållaren.

Nybodagatan: Placera ert avfall på fastighetens baksida i hörnan vid räcket.

Välkomna!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Omhändertagna kartonger Nybodagatan

Styrelsen har idag 6 april omhändertagit sex stycken kartonger med tidningar på grund av brandfara. Ägaren skall kontakta styrelsen innan 5 maj, annars kommer de att kastas på städdagen.

Om olyckan är framme och man ställt saker i källare eller trapphus, så kan man bli misstänkt för brott och skadeståndsansvar.

Styrelsen

Information till boende på Nybodagatan 4

En medlem på Nybodagatan 4 lgh 1203 kommer att renovera sin lägenhet. Renoveringen utförs av Laura Bygg & Design HB, org.nr: 969770-5193, företaget innehar F-skatt sedel.

Önskar någon fördjupa sig i detta vänligen se, www.allabolag.se

Planerad start är i veckan. Arbetet förväntas ta 5-6 veckor.

Medlemmen är informerad om att  inget byggavfall får förvaras i trapphuset eller på trottoaren. Om byggmateriel transporteras i hissen så ska hissen täckas för att undvika skador. Medlemmen är också medveten om att man som bostadsrättsinnehavare ansvarar för att överenskomna regler i samband med renovering efterlevs.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

ÅRSSTÄMMA BRF NYBODA 10

Föreningens årsstämma kommer att hållas den 15 april i år. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan närvara när vi presenterar föreningens bokslut för 2017 och väljer vår nästa styrelse.

Tid: 15 april kl 15:00
Plats: Matsalen i Skytteholmsskolan.

Kallelse med årsredovisning, dagordning med mera kommer skickas ut till alla medlemmar personligen cirka två veckor innan stämman.

Varmt välkomna!

Styrelsen BRF Nyboda 10

Information från Trafikverket

Hur går det med planerna för järnvägen genom Solna och Sundbyberg?

Trafikverket fortsätter utreda hur Mälarbanan ska byggas om på sträckan genom Solna och Sundbyberg (Huvudsta-Duvbo). Vi samarbetar med Solna stad och Sundbybergs stad om utformningen.

Det är många delar som ska som ska komma på plats innan vi kan visa mer i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. Här visar vi viktiga utredningspunkter och vilken status de har just nu.

1 – I december 2017 kom Trafikverket och Sundbybergs stad överens om att utöka längden på tunneln i den kommande järnvägsutbyggnaden genom Sundbyberg. Tunneln kommer att sträcka sig totalt cirka 1,4 kilometer, från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen.

2 – Bron vid Löfströms Allé rivs. När i byggprocessen det kommer att ske utreds fortfarande.  Det beror på vilken produktionsmetod som väljs.

3 – Esplanaden: Vägtrafiken över järnvägen stängs av under byggtiden. För gående och cyklister kommer tillfälliga lösningar att ordnas.

3, 4, 5 – Befintliga gångtunnlar som rivs i samband med arbetet med det första tunnelröret. Hur tillfälliga passager  kan ske under byggtiden är under utredning.

5 – Under byggtiden kommer entré till pendelstationen att lösas på olika sätt beroende på i vilket skede vi är.

6 – Vi utreder ombyggnad av entré till tunnelbanan.

7 – Vi utreder placering av Sundbybergs station. Sundbybergs stations plattformar kommer att till stor del ligga i utomhusmiljö.

8 – Ekensbergsvägens framtida passage över järnvägen utreds. Tvärbanans bro påverkas inte.

9 – Frösundaledens bro över järnvägen kan behållas men det kommer att krävas viss ombyggnad.

10, 11 – Gång- och cykelvägar utmed och under järnvägen rivs i samband med arbetet.  Hur tillfälliga anläggningar blir under byggtiden utreds fortfarande.

12 – Fortsatt arbete pågår tillsammans med Solna stad att utreda förutsättningarna för en intunnling av järnvägen mellan Frösundaleden och Huvudstagatan.

13 – Vi utreder behov och placering av ytterligare ett spår för att underlätta godstrafik till Tomteboda bangård. Tidigare förslag var att bygga det mellan Frösundaleden och Huvudstagatan.  Nu utreder vi möjligheten att placera godsspåret till Tomteboda öster om Huvudstagatan. Se bild. Vi bjuder in till kompletterande samråd om detta under hösten.

14 – En ny station i Huvudsta utreds. En intunnling av järnvägen påverkar möjligheten att bygga en station.

15 – Huvudstagatans bro över järnvägen kan behållas men kräver en viss ombyggnad.

16 – Den nuvarande övergången för gång- och cykeltrafik vid Bangatan kommer att tas bort. Vi utreder alternativa vägar för gång- och cykeltrafik. Vad händer nu? Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo. Då kommer vi att visa mer i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Då kommer vi också att visa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in.

Vad händer nu?

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo. Då kommer vi att visa mer i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Då kommer vi också att visa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in.

Besök gärna Trafikverkets hemsida för ytterligare information.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Avfallshantering

Vi har under en längre tid haft problem med avfallshantering både på Ankdammsgatan och Nybodagatan, styrelsen tar tacksamt emot förslag på hur vi på bästa sätt kan få en lösning på problemet.

Alla boende har ett gemensamt ansvar för trevnad i- och runt omkring våra fastigheter. Varje gång någon slänger skräp på trottoaren i källaren, utanför avfallsbehållarna måste styrelsen beställa extra sophämtning, det blir en kostnad på 5000 kr varje gång.

Om det står byggavfall i stora säckar på trottoaren så innebär det inte, att det är ok att kasta brädor, påsar, kastruller, glasskivor, matavfall, kläder, ljusstakar, gardinstänger med mera i- och vid sidan om säckarna med byggavfall.

ÖVRIGT

Har ni problem med elementen efter bytet av värmepumpen ska detta felanmälas hos Stadens Förvaltning. Ni hittar länken under fliken ”felanmälan” på vår hemsida.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

Grannsamverkan

Jul- och nyårsfirande nalkas vilket innebär att många reser bort på vintersemester. Inbrottstjuvarna firar också dessa helger så var vaksam!

Till er som är hemma över jul och nyår:

Var gärna lite extra uppmärksamma under denna period och var noga med vilka ni släpper in i fastigheten samt att entrédörrar och källardörrar inte står uppställda.

Om du/ni reser bort tänk på följande för att inte signalera alltför tydligt att ni är bortresta:

  • meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
  • be någon ta hand om din post.
  • ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
  • ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
  • undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.
  • undvik att skriva på sociala medier att du är bortrest.
  • har du hemtelefon, vidarekoppla till mobiltelefonen

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Återmontering av termostater

Har du /ni inte fått era termostater återmonterade?

Det kommer inom kort att skickas en separat avisering till er från Hellströms rör med datum för återmontering av era termostater.

Styrelsen

Har ni fått färg på era utemöbler i samband med fasadrenoveringen?

Renovering och målning av fasaden på Ankdammsgatan är klar. Har ni fått färg på era utemöbler, trägolv och blomkrukor i samband med målningen av fasaden så behöver vi få information om detta så snart som möjligt.

Uppge vad som blivit skadat av målarfärg samt ersättningsanspråk, skriv ditt namn, adress och lägenhetsnummer. Maila till styrelsen@nyboda10.se.

Vi behöver ert ersättningsanspråk senast 14 december.

Med vänlig hälsning styrelsen

Styrelsen