Kategori: Dokument

Intresse för inglasning av balkong/Interest for glassed balcony

Hej

De som är intresserade av inglasning av balkong ska kontakta styrelsen genom att skicka ett mejl till styrelsen@nyboda10.se och meddela namn och efternamn, telefonnummer, e-post, lägenhetsnummer och hus man bor på.

En intressegrupp som ska driva frågan kommer att skapas och sammankallande till  gruppens förstamöte blir Mirja och Gert Kroon.

Vänlig hälsning,

Styrelsen

Hi

Those interested in getting a glassed balcony should contact the board by sending an  e-mail to styrelsen@nyboda10.se. Include in the email the following information: Full name, telephone number, e-mail, building (address) and apartment number.

A working group responsible for driving the question will be created. Mirja and Gert Kroon will call for the first group meeting.

 

Var vaksam!

Semestertider för många av oss boende och högsäsong för inbrottstjuvarna!

Till er som är hemma och har haft semester eller ännu inte påbörjat semestern:

Var gärna lite extra uppmärksamma under denna period och var noga med vilka ni släpper in i fastigheten samt att entrédörrar och källardörrar inte står uppställda.

Om du/ni reser bort tänk på följande för att inte signalera alltför tydligt att ni är bortresta:

  • meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
  • be någon ta hand om din post.
  • ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
  • ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
  • undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.
  • undvik att skriva på sociala medier att du är bortrest.
  • har du hemtelefon, vidarekoppla till mobiltelefonen

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Intresse för föreningens trädgårdsgrupp/ Interest for the garden group

Hej

Är du intresserad av trädgårdsskötsel? Det finns en spännande möjlighet att vara med i trädgårdsgruppen och hjälpa till med att sköta utemiljön på Nybodagatan 2-4 och Ankdammsgatan 26-30. Om du vill vara med i gruppen ska du kontakta styrelsen genom  att skicka ett mail till styrelsen@nyboda10.se

Are you interested in gardening? There is an exciting opportunity to join the garden group and help to take care of the garden at Nybodagatan 2-4 and Ankdammsgatan 26-30. If you want to join the group, please contact the board by sending an email to styrelsen@nyboda10.se

Förklaring stamspolnings datum/Updating sewers cleaning

Hej

Stamspolnings datum som gäller är det som står på pappersutskicket från Stadensförvaltning. Ber om ett ursäkt för missförståndet

Claudia Enciso/ansvarig för information i Styrelsen

Hi

Sewers cleaning will be on the date that Stadensförvalting informed by mail. I apologize för the missunderstanding.

Claudia Enciso/responsible for information

Bildäck utanför förrådet på Ankdammsgatan 28/ Car tires in the basement at Ankdammsgatan 28

Styrelsen vill påminna att det är förbjudet att ställa saker i källare eller trapphus.

Ägaren till bildäcken som står utanför förrådet på Ankdammsgatan 28 skall förflytta dem innan städdagen den 6 maj. Om bildäcken står kvar i korridoren kommer Styrelsen att omhänderta dem en viss period och sen kommer de att kastas.

Om olyckan är framme och man ställt saker i källare eller trapphus, så kan man bli misstänkt för brott och skadeståndsansvar.

Styrelsen

The Association Board wants to remind you that it is forbidden to leave abandoned stuff in the basements or stairwells.

The owner of car tires that were left in the corridor basement at  Ankdammsgatan 28 shall move them before the cleaning day on the 6th of  May. If the car tires remain in the corridor, the Board will keep them for a certain period of time and then they will be thrown.

If  an accident occurs because you leave abandoned stuff  in the basements or stairwells, you may be suspected of crime.

The association board

Årsredovisning / Radonmätning

Tack för en bra uppslutning på årsstämman!

Årsredovisning och förvaltningsberättelse finns publicerad under fliken ”föreningen” och ”dokument”.

Enligt önskemål så finns även protokollet från tidigare utförd radonmätning under samma flik.

Trevlig helg!

Styrelsen

 

Vårstädning 6 maj

Söndag den 6 maj blir det gemensam städdag i vår förening. Vi samlas kl 10.30 utanför Nybodagatan 2 och delar upp arbetet. Tillsammans städar vi våra gemensamma utrymmen, gård och källare samt planterar blommor. Nedan ser ni plats och tid för grovsopbilen.

Kl 11.00-11.30 Nybodagatan (fastighetens baksida)
Kl 11.30-12.00 Ankdammsgatan (fastighetens baksida)

(Tänk på att det inte finns någon möjlighet att slänga elektronik eller miljöfarligt avfall)

Dagen avslutas med pizza och alkoholfri dryck på restaurang Nyboda Inn kl. 13:30.

Har ni inte möjlighet att närvara på städdagen men har grovsopor som ni vill slänga så kan ni ställa dessa på nedan angivna platser 5 maj.

Ankdammsgatan: Placera ert avfall på fastighetens baksida till höger om metallbehållaren.

Nybodagatan: Placera ert avfall på fastighetens baksida i hörnan vid räcket.

Välkomna!

Vänliga hälsningar

Styrelsen