Kategori: Dokument

Grannsamverkan

Jul- och nyårsfirande nalkas vilket innebär att många reser bort på vintersemester. Inbrottstjuvarna firar också dessa helger så var vaksam!

Till er som är hemma över jul och nyår:

Var gärna lite extra uppmärksamma under denna period och var noga med vilka ni släpper in i fastigheten samt att entrédörrar och källardörrar inte står uppställda.

Om du/ni reser bort tänk på följande för att inte signalera alltför tydligt att ni är bortresta:

  • meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
  • be någon ta hand om din post.
  • ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
  • ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
  • undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.
  • undvik att skriva på sociala medier att du är bortrest.
  • har du hemtelefon, vidarekoppla till mobiltelefonen

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Återmontering av termostater

Har du /ni inte fått era termostater återmonterade?

Det kommer inom kort att skickas en separat avisering till er från Hellströms rör med datum för återmontering av era termostater.

Styrelsen

Har ni fått färg på era utemöbler i samband med fasadrenoveringen?

Renovering och målning av fasaden på Ankdammsgatan är klar. Har ni fått färg på era utemöbler, trägolv och blomkrukor i samband med målningen av fasaden så behöver vi få information om detta så snart som möjligt.

Uppge vad som blivit skadat av målarfärg samt ersättningsanspråk, skriv ditt namn, adress och lägenhetsnummer. Maila till styrelsen@nyboda10.se.

Vi behöver ert ersättningsanspråk senast 14 december.

Med vänlig hälsning styrelsen

Styrelsen

Hellströms Rör

Det har under en längre tid varit problem med ojämn värme i våra fastigheter och av den anledningen togs beslutet att byta värmepump. I och med bytet av värmepump behöver Hellströms Rör tillgång till samtliga lägenheter för att demontera termostaterna på elementen samt justera dem efter pumpbytet.

2017-12-05 Kl. 08:00-12:00 : Demontering av termostater.

2017-12-08: Återmontering av termostater.

Vid frågor gällande detta maila info@hellstromror.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Städdagen

Ett stort tack till alla som deltog på städdagen och tack till er som kom på extrastämman.

Det var bra uppslutning så städning och bortforsling av skräp från källargångar och utanför förråd gick väldigt snabbt. Tack för alla frågor som ställdes till oss Styrelsen, det visar ett stort engagemang bland medlemmar i vår förening.

Vi i styrelsen glömde dessvärre att lägga fram material för att märka upp cyklarna med och därför valde vi att inte rensa cykelförråd och cykelställ denna gång.

advent-1883840__340

ÖVRIGT

Mörkret är här och då vill man gärna tända en massa ljus och ha det mysigt. Glöm inte att ta en extra titt i din bostad och kontrollera att inga ljus är tända innan du lämnar bostaden.

Vi önskar er alla en riktigt trevlig första advent!

Styrelsen

Påminnelse städdag 12 november

Söndag den 12 november blir det gemensam städdag i vår förening. Vi samlas kl 10.00 utanför Nybodagatan 2 och delar upp arbetet. Vi kommer tillsammans städa våra gemensamma utrymmen, gård och källare.

Vi ber samtliga som har cyklar i cykelförråden att märka upp era cyklar innan städdagen. De cyklar som inte är märkta kommer att omhändertas och flyttas till ett förråd på Ankdammsgatan där de kommer att förvaras i tre månader.

Kl 11.00-11.30 finns sopcontainer för grovsopor och elektronik på plats på baksidan Nybodagatan.

Kl 11.30-12.00 sopcontainer för grovsopor och elektronik på baksidan Ankdammsgatan.

Tänk på att det inte finns någon möjlighet att slänga miljöfarligt avfall.

Dagen avslutas med kaffe, smörgås, glögg och pepparkakor kl. 13:00 i lokalen Stora Blå Kultur på Ankdammsgatan och i samband med detta får ni allmän information från styrelsen samt möjlighet att ställa frågor.

Välkomna!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Välkommen till extrastämma

Efter vår höststädning

VÄLKOMMEN TILL EXTRASTÄMMA

Vi träffas söndagen den 12 november klockan 14.00  i lokalen Stora Blå Kultur på Ankdammsgatan 32, nedre botten (bredvid tandläkaren). Den punkt som kommer att tas upp är stadgeändringar (enligt vårens stämmobeslut). Handlingar sänds ut per post.
Efter stämman blir det fika och en frågestund.

Varmt välkommen!

Styrelsen

STÄDDAG

Söndag den 12 november blir det gemensam städdag i vår förening. Vi samlas kl 10.00 utanför Nybodagatan 2 och delar upp arbetet. Vi kommer tillsammans städa våra gemensamma utrymmen, gård och källare.

Vi ber samtliga som har cyklar i cykelförråden att märka upp era cyklar innan städdagen. De cyklar som inte är märkta kommer att omhändertas och flyttas till ett förråd på Ankdammsgatan där de kommer att förvaras i tre månader.

Kl 11.00-11.30 finns sopcontainer på plats på baksidan Nybodagatan

Kl 11.30-12.00 sopcontainer baksidan Ankdammsgatan

Tänk på att det inte finns någon möjlighet att slänga elektronik eller miljöfarligt avfall.

Dagen avslutas med kaffe, smörgås, glögg och pepparkakor kl. 13:00 i lokalen Stora Blå Kultur på Ankdammsgatan och i samband med detta får ni allmän information från styrelsen.

Välkomna!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Information om pågående fasadrenovering Ankdammsgatan 26-30

ENTREPRENÖR

Entreprenören som styrelsen skrivit avtal med heter Målerifirman Gusten Persson AB. De har i sin tur underentreprenörer för olika delar av arbetet. Ansvar och styrning av anlitad entreprenör har föreningen som beställare gjort i entreprenadavtalet. Här ställs kraven och entreprenören redovisar de dokument som tagits upp i samband med att entreprenaden påbörjats under projektets gång.

Gällande utförandet så sågas sprickor samt bom puts och fasaden putslagas. Det vill säga att all puts knackas inte ned.

TIDSPLAN

Arbetet på fasaden har redan påbörjats på baksidan samtidigt som ställningsbyggandet fortsätter på framsidan. Planen med detta är att komma framåt fortare men exakta tider för respektive sida har vi ännu inte då vi inte vet hur mycket arbete det kommer att bli. Planen är att arbetet ska vara klart någon gång i november. I nuläget har vi ej mer information att ge när det gäller tidsplan.

SÄKERHET

Gällande säkerheten så är det förstås en förhöjd risk med ställningsbygge. Vi ber er därför att vidta samma åtgärder som under semestertider, det vill säga vara extra uppmärksamma på vem som rör sig runt våra byggnader samt meddela era grannar om ni ska resa bort. Det finns givetvis alternativ att skydda sig men det medför höga kostnader.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen