Kategori: Dokument

Information från Trafikverket

Hur går det med planerna för järnvägen genom Solna och Sundbyberg?

Trafikverket fortsätter utreda hur Mälarbanan ska byggas om på sträckan genom Solna och Sundbyberg (Huvudsta-Duvbo). Vi samarbetar med Solna stad och Sundbybergs stad om utformningen.

Det är många delar som ska som ska komma på plats innan vi kan visa mer i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. Här visar vi viktiga utredningspunkter och vilken status de har just nu.

1 – I december 2017 kom Trafikverket och Sundbybergs stad överens om att utöka längden på tunneln i den kommande järnvägsutbyggnaden genom Sundbyberg. Tunneln kommer att sträcka sig totalt cirka 1,4 kilometer, från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen.

2 – Bron vid Löfströms Allé rivs. När i byggprocessen det kommer att ske utreds fortfarande.  Det beror på vilken produktionsmetod som väljs.

3 – Esplanaden: Vägtrafiken över järnvägen stängs av under byggtiden. För gående och cyklister kommer tillfälliga lösningar att ordnas.

3, 4, 5 – Befintliga gångtunnlar som rivs i samband med arbetet med det första tunnelröret. Hur tillfälliga passager  kan ske under byggtiden är under utredning.

5 – Under byggtiden kommer entré till pendelstationen att lösas på olika sätt beroende på i vilket skede vi är.

6 – Vi utreder ombyggnad av entré till tunnelbanan.

7 – Vi utreder placering av Sundbybergs station. Sundbybergs stations plattformar kommer att till stor del ligga i utomhusmiljö.

8 – Ekensbergsvägens framtida passage över järnvägen utreds. Tvärbanans bro påverkas inte.

9 – Frösundaledens bro över järnvägen kan behållas men det kommer att krävas viss ombyggnad.

10, 11 – Gång- och cykelvägar utmed och under järnvägen rivs i samband med arbetet.  Hur tillfälliga anläggningar blir under byggtiden utreds fortfarande.

12 – Fortsatt arbete pågår tillsammans med Solna stad att utreda förutsättningarna för en intunnling av järnvägen mellan Frösundaleden och Huvudstagatan.

13 – Vi utreder behov och placering av ytterligare ett spår för att underlätta godstrafik till Tomteboda bangård. Tidigare förslag var att bygga det mellan Frösundaleden och Huvudstagatan.  Nu utreder vi möjligheten att placera godsspåret till Tomteboda öster om Huvudstagatan. Se bild. Vi bjuder in till kompletterande samråd om detta under hösten.

14 – En ny station i Huvudsta utreds. En intunnling av järnvägen påverkar möjligheten att bygga en station.

15 – Huvudstagatans bro över järnvägen kan behållas men kräver en viss ombyggnad.

16 – Den nuvarande övergången för gång- och cykeltrafik vid Bangatan kommer att tas bort. Vi utreder alternativa vägar för gång- och cykeltrafik. Vad händer nu? Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo. Då kommer vi att visa mer i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Då kommer vi också att visa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in.

Vad händer nu?

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo. Då kommer vi att visa mer i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Då kommer vi också att visa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in.

Besök gärna Trafikverkets hemsida för ytterligare information.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Avfallshantering

Vi har under en längre tid haft problem med avfallshantering både på Ankdammsgatan och Nybodagatan, styrelsen tar tacksamt emot förslag på hur vi på bästa sätt kan få en lösning på problemet.

Alla boende har ett gemensamt ansvar för trevnad i- och runt omkring våra fastigheter. Varje gång någon slänger skräp på trottoaren i källaren, utanför avfallsbehållarna måste styrelsen beställa extra sophämtning, det blir en kostnad på 5000 kr varje gång.

Om det står byggavfall i stora säckar på trottoaren så innebär det inte, att det är ok att kasta brädor, påsar, kastruller, glasskivor, matavfall, kläder, ljusstakar, gardinstänger med mera i- och vid sidan om säckarna med byggavfall.

ÖVRIGT

Har ni problem med elementen efter bytet av värmepumpen ska detta felanmälas hos Stadens Förvaltning. Ni hittar länken under fliken ”felanmälan” på vår hemsida.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

Grannsamverkan

Jul- och nyårsfirande nalkas vilket innebär att många reser bort på vintersemester. Inbrottstjuvarna firar också dessa helger så var vaksam!

Till er som är hemma över jul och nyår:

Var gärna lite extra uppmärksamma under denna period och var noga med vilka ni släpper in i fastigheten samt att entrédörrar och källardörrar inte står uppställda.

Om du/ni reser bort tänk på följande för att inte signalera alltför tydligt att ni är bortresta:

  • meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
  • be någon ta hand om din post.
  • ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
  • ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
  • undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.
  • undvik att skriva på sociala medier att du är bortrest.
  • har du hemtelefon, vidarekoppla till mobiltelefonen

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Återmontering av termostater

Har du /ni inte fått era termostater återmonterade?

Det kommer inom kort att skickas en separat avisering till er från Hellströms rör med datum för återmontering av era termostater.

Styrelsen

Har ni fått färg på era utemöbler i samband med fasadrenoveringen?

Renovering och målning av fasaden på Ankdammsgatan är klar. Har ni fått färg på era utemöbler, trägolv och blomkrukor i samband med målningen av fasaden så behöver vi få information om detta så snart som möjligt.

Uppge vad som blivit skadat av målarfärg samt ersättningsanspråk, skriv ditt namn, adress och lägenhetsnummer. Maila till styrelsen@nyboda10.se.

Vi behöver ert ersättningsanspråk senast 14 december.

Med vänlig hälsning styrelsen

Styrelsen

Hellströms Rör

Det har under en längre tid varit problem med ojämn värme i våra fastigheter och av den anledningen togs beslutet att byta värmepump. I och med bytet av värmepump behöver Hellströms Rör tillgång till samtliga lägenheter för att demontera termostaterna på elementen samt justera dem efter pumpbytet.

2017-12-05 Kl. 08:00-12:00 : Demontering av termostater.

2017-12-08: Återmontering av termostater.

Vid frågor gällande detta maila info@hellstromror.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Städdagen

Ett stort tack till alla som deltog på städdagen och tack till er som kom på extrastämman.

Det var bra uppslutning så städning och bortforsling av skräp från källargångar och utanför förråd gick väldigt snabbt. Tack för alla frågor som ställdes till oss Styrelsen, det visar ett stort engagemang bland medlemmar i vår förening.

Vi i styrelsen glömde dessvärre att lägga fram material för att märka upp cyklarna med och därför valde vi att inte rensa cykelförråd och cykelställ denna gång.

advent-1883840__340

ÖVRIGT

Mörkret är här och då vill man gärna tända en massa ljus och ha det mysigt. Glöm inte att ta en extra titt i din bostad och kontrollera att inga ljus är tända innan du lämnar bostaden.

Vi önskar er alla en riktigt trevlig första advent!

Styrelsen

Påminnelse städdag 12 november

Söndag den 12 november blir det gemensam städdag i vår förening. Vi samlas kl 10.00 utanför Nybodagatan 2 och delar upp arbetet. Vi kommer tillsammans städa våra gemensamma utrymmen, gård och källare.

Vi ber samtliga som har cyklar i cykelförråden att märka upp era cyklar innan städdagen. De cyklar som inte är märkta kommer att omhändertas och flyttas till ett förråd på Ankdammsgatan där de kommer att förvaras i tre månader.

Kl 11.00-11.30 finns sopcontainer för grovsopor och elektronik på plats på baksidan Nybodagatan.

Kl 11.30-12.00 sopcontainer för grovsopor och elektronik på baksidan Ankdammsgatan.

Tänk på att det inte finns någon möjlighet att slänga miljöfarligt avfall.

Dagen avslutas med kaffe, smörgås, glögg och pepparkakor kl. 13:00 i lokalen Stora Blå Kultur på Ankdammsgatan och i samband med detta får ni allmän information från styrelsen samt möjlighet att ställa frågor.

Välkomna!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Välkommen till extrastämma

Efter vår höststädning

VÄLKOMMEN TILL EXTRASTÄMMA

Vi träffas söndagen den 12 november klockan 14.00  i lokalen Stora Blå Kultur på Ankdammsgatan 32, nedre botten (bredvid tandläkaren). Den punkt som kommer att tas upp är stadgeändringar (enligt vårens stämmobeslut). Handlingar sänds ut per post.
Efter stämman blir det fika och en frågestund.

Varmt välkommen!

Styrelsen