FÖRRÅD 1212, Ankdammsgatan 28

Du som tagit lägenhetsförråd 1212 i källaren på Ankdammsgatan 28 i anspråk ombedes att omedelbart kontakta styrelsen. Den 9 juli kommer vi att plombera förrådet och det töms sedan efter sex månader.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Kommentarer stängda.