AKTUELL OM MÄLARBANAN

Trafikverket Projekt Mälarbanan har upprättat ett förslag till järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan för sträckan Huvudsta-Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbybergs kommun

Planen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns tillgänglig för granskning under tiden 20200504-20200602 hos:

– Trafikverkets regionkontor i Stockholm: Solna strandväg 98, Solna

– Tekniska nämndhuset i Stockholm stad: Fleminggatan 4, Stockholm

– Sundbybergs stadshus: Östra Madenvägen 4, Sundbyberg

– Handlingarna finns på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/malarbanan

Utbyggnaden av järnvägsanläggningen kommer att ge upphov till grundvattenavsänkningar under bygg tiden. För denna vattenverksamhet kommer tillstånd sökas hos mark- och miljödomstolen.

Synpunkter ska ha inkommit till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 78128 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se  senast 20200602. Ange ärendenummer TRV 2015/87751

Om du vill ha mer information kontakta projektledare Jenny Bergh eller projekteringsledare Åsa Jäverdal på tel. 0771 -921 921 eller granskningsolnasundbyberg_malarbanan@trafikverket.se

 

Kommentarer stängda.