Information till boende på Ankdammsgatan 26

I mitten på maj 2019 påbörjas markarbeten på kortsidan av Ankdammsgatan och utanför entrén på Ankdammsgatan 26. Arbetena består av dränera och isolera huskroppen under marknivå. Arbetena beräknas att pågå till juli månad. Passage till och från byggnaden kommer att fungera som tidigare.

Om ni har er cykel eller andra föremål i anslutning till byggnaden på Ankdammsgatan 26 ber vi er att flytta dessa längre ned på Ankdammsgatan eller till cykelförråden.

Kommentarer stängda.