Information om fasaden till boende på Nybodagatan 2-4

Renovering  av den delen fasaden som har lossnat på Nybodagatan ska börja måndagen den 13 maj och beräknas ta cirka 4 veckor.

Entreprenören som styrelsen skrivit avtal med heter HP bygg AB.

Ta in saker som står på balkonger för att undvika att de skadas. Inga hantverkare kommer att behöva komma in i er lägenhet då arbeten endast berör utvändiga ytor.

__________________

Renovation of the part of the facade that has loosened at Nybodagatan will begin on Monday the 13th of May and it is expected to take about 4 weeks.

The contractor with whom Styrelsen has signed an agreement is called HP Bygg AB.

Please remove your staff from the balconies to avoid any damage. No one will need to enter your apartment as work only concerns external surfaces.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

4 kommentarer

  1. Sarah

    Hej! Då det inte framgick av info att vi inte kommer att kunna komma åt det som finns på balkongen under renoveringen måste vi meddela entreprenören att vi kommer bryta upp balkongdörren för att ta bort cyklar mm. Sedan får de plasta in igen. Gäller lgh Nyboda 2, pl 5. Hör av er om ni behöver någon mer info. Tack! Mvh Sarah Genitz 073-5954770

  2. Helena Sarraf

    Det hade varit bra att få reda på att vi skulle ta in saker från balkongen INNAN den plastades in. Kom hem till fönster och balkongdörr som inte går att öppna.