Information till boende på Nybodagatan

Vi har fått problem med puts som lossnar från fasaden på Nybodagatan. Det är en säkerhetsrisk för gående vilket innebär att vi måste åtgärda detta snarast.

För att kunna utföra arbetet måste byggställningar monteras och fönster plastas in. Detta kan medföra en olägenhet för de som får sina fönster inplastade eftersom man inte kommer att kunna öppna dem under tiden arbetet pågår.

Vi vet i nuläget inte hur omfattande arbetet kommer att bli och hur lång tid arbetet  kommer att ta. Vi återkommer med information gällande arbetets omfattning inom kort.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Kommentarer stängda.