Höststädning lördag 10 november

Lördag den 10 november blir det gemensam städdag i vår förening. Vi samlas kl 10.00 utanför Nybodagatan 2 och delar upp arbetet. Tillsammans städar vi våra gemensamma utrymmen, gård och källare samt rensar ogräs mellan stenplattor, fyller på jord i rabatterna. 

Vi ber samtliga som har cyklar i cykelförråden att märka upp era cyklar med svarta plast taggar innan städdagen. Taggarna kommer f.r.o.m. imorgon (lördag) att finnas i en plastficka vid porttavlorna. De cyklar som inte är märkta kommer att omhändertas och flyttas till ett förråd på Ankdammsgatan där de kommer att förvaras i tre månader. Har man inte gjort anspråk på sin cykel efter tre månader så forslas de bort. 

Kl 11.00-11.30 finns en sopcontainer på plats på baksidan Nybodagatan.

Kl 11.30-12.00 finns en sopcontainer på baksidan Ankdammsgatan.

Tänk på att det inte finns någon möjlighet att slänga elektronik eller miljöfarligt avfall!

Om du/ni inte har möjlighet att närvara på städdagen går det bra att ställa det ni vill ha kastat vid miljöstationen på baksidan av Ankdammsgatan eller baksidan på Nybodagatan.

Dagen avslutas med pizza och alkoholfri dryck på restaurang Nyboda Inn på Nybodagatan.

Välkomna!
Vänliga hälsningar

Styrelsen

Kommentarer stängda.