Påminnelse till boende på Ankdammsgatan/Reminder for the residents at Ankdammsgatan

Styrelsen vill påminna  boende på Ankdammsgatan att stänga dörren ordentligt på baksidan av huset. Dörren har stått öppen flera gånger under de senaste dagarna och detta ökar risk för bland annat inbrott.

Styrelsen wants to remind residents at Ankdammsgatan to close the door properly at the back of the house. The door has been open several times in recent days, and this increases the risk of burglaries/housebreaking.

Hälsningar,

Styrelsen

Kommentarer stängda.