Bildäck utanför förrådet på Ankdammsgatan 28/ Car tires in the basement at Ankdammsgatan 28

Styrelsen vill påminna att det är förbjudet att ställa saker i källare eller trapphus.

Ägaren till bildäcken som står utanför förrådet på Ankdammsgatan 28 skall förflytta dem innan städdagen den 6 maj. Om bildäcken står kvar i korridoren kommer Styrelsen att omhänderta dem en viss period och sen kommer de att kastas.

Om olyckan är framme och man ställt saker i källare eller trapphus, så kan man bli misstänkt för brott och skadeståndsansvar.

Styrelsen

The Association Board wants to remind you that it is forbidden to leave abandoned stuff in the basements or stairwells.

The owner of car tires that were left in the corridor basement at  Ankdammsgatan 28 shall move them before the cleaning day on the 6th of  May. If the car tires remain in the corridor, the Board will keep them for a certain period of time and then they will be thrown.

If  an accident occurs because you leave abandoned stuff  in the basements or stairwells, you may be suspected of crime.

The association board

Kommentarer stängda.