Hellströms Rör

Det har under en längre tid varit problem med ojämn värme i våra fastigheter och av den anledningen togs beslutet att byta värmepump. I och med bytet av värmepump behöver Hellströms Rör tillgång till samtliga lägenheter för att demontera termostaterna på elementen samt justera dem efter pumpbytet.

2017-12-05 Kl. 08:00-12:00 : Demontering av termostater.

2017-12-08: Återmontering av termostater.

Vid frågor gällande detta maila info@hellstromror.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen

2 kommentarer