Information om pågående fasadrenovering Ankdammsgatan 26-30

ENTREPRENÖR

Entreprenören som styrelsen skrivit avtal med heter Målerifirman Gusten Persson AB. De har i sin tur underentreprenörer för olika delar av arbetet. Ansvar och styrning av anlitad entreprenör har föreningen som beställare gjort i entreprenadavtalet. Här ställs kraven och entreprenören redovisar de dokument som tagits upp i samband med att entreprenaden påbörjats under projektets gång.

Gällande utförandet så sågas sprickor samt bom puts och fasaden putslagas. Det vill säga att all puts knackas inte ned.

TIDSPLAN

Arbetet på fasaden har redan påbörjats på baksidan samtidigt som ställningsbyggandet fortsätter på framsidan. Planen med detta är att komma framåt fortare men exakta tider för respektive sida har vi ännu inte då vi inte vet hur mycket arbete det kommer att bli. Planen är att arbetet ska vara klart någon gång i november. I nuläget har vi ej mer information att ge när det gäller tidsplan.

SÄKERHET

Gällande säkerheten så är det förstås en förhöjd risk med ställningsbygge. Vi ber er därför att vidta samma åtgärder som under semestertider, det vill säga vara extra uppmärksamma på vem som rör sig runt våra byggnader samt meddela era grannar om ni ska resa bort. Det finns givetvis alternativ att skydda sig men det medför höga kostnader.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Kommentarer stängda.