Information från Styrelsen

Stort tack till alla som deltog på städdagen i helgen och tack även till alla er som deltog på informationsmötet!

För er som inte hade möjlighet att delta kommer här lite information:

FÖNSTER / TERASSPELARE /FASAD

Det har tidigare gått ut information om att vi ansökt om bullerbidrag till fönsterbytet och att fönsterbytet skulle ske under 2017. Det har dock inte gått enligt planerna, vi väntar fortfarande på beslut från Transportstyrelsen om bullerskyddets vara eller icke vara och kan i dagsläget inte ge er besked om exakt när det blir klart. Ansökan om bygglov är inskickat och när vi får det beviljat är det giltigt i 5 år.

Terasspelarna på Nybodagatan finns på agendan och vi kommer att ansöka om bygglov.

Renovering av gavelfasaden på Nybodagatan beräknas vara klar i slutet på juni eller i början på juli.

Fasaderna på byggnaderna är i dåligt skick, det finns sprickor på flera ställen och detta utgör en säkerhetsrisk i form av eventuella ras och måste åtgärdas. Vi har tagit beslutet att renovera hela fasaderna istället för att laga enbart där det uppkommit sprickor. Vår konsult har fått i uppdrag att ta in offerter på detta.

UTEMILJÖ

Avtalet med företaget som sköter vår utemiljö är uppsagt. Tanken är att vi själva ska ta hand om vår utemiljö med ledning av Pelle Svensson i styrelsen som är ansvarig för utemiljön. Vi kommer att köpa in trädgårdsredskap, vattenslangar, vattenspridare med mera för att kunna sköta om våra buskar och växter på bästa sätt.

Som ni alla säkert noterat är många av våra buskar på både Ankdammsgatan och Nybodagatan i mycket dåligt skick. Dessa ska bytas ut och där har vi planer på att föreningen köper nya direkt från en trädgårdshandel och planterar nya själva.

Intresseanmälan till trädgårdsgruppen gör ni till styrelsemejlen.

Vi måste också, på grund av brandsäkerheten, be alla att inte ställa sina barnvagnar och andra saker i entréer och trappuppgångar.

Slutligen önskar Styrelsen er en riktigt trevlig sommar!

Kommentarer stängda.