VÅRSTÄDNING 20 MAJ

Lördag den 20 maj blir det gemensam städdag i vår förening. Vi samlas kl 10.30 utanför Nybodagatan 2 och delar upp arbetet. Vi kommer tillsammans städa våra gemensamma utrymmen, gård och källare.

Kl 11.00-11.30 finns sopcontainer på plats på baksidan Nybodagatan

Kl 11.30-12.00 sopcontainer baksidan Ankdammsgatan

Tänk på att det inte finns någon möjlighet att slänga elektronik eller miljöfarligt avfall.

Dagen avslutas med kaffe och smörgås kl. 13:00 i lokalen Stora Blå Kultur på Ankdammsgatan och i samband med detta får ni allmän information från styrelsen.

Välkomna!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Kommentarer stängda.