Handlingar inför årsstämman den 2 april

Igår delades handlingarna inför årsstämman ut. Vi lägger ut dem här också för alla att ta del av.

Kallelse och dagordning

Årsredovisning 2016

Proposition om rivning av terasspelare

Proposition om ändring av stadgarna

Förslag till ändring av stadgarna

Hitta till Skytteholmsskolan

Fullmakt

Vi i styrelsen ser fram emot att träffa er alla på årsstämman!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Nyboda 10

Kommentarer stängda.