Beslut om gruppanslutningen

Under kvällen hade vi, som tidigare meddelats, ett möte och omröstning om gruppanslutningen. Omröstningen gällde om vi skulle teckna avtal om gruppanslutning med ComHem eller Bredbandsbolaget. Styrelsen tog beslutet om att vi skulle ge samtliga medlemmar möjligheten att påverka valet av operatör eftersom vi har fått väldigt många synpunkter.

Mötet besöktes av 26 röstberättigade personer och ytterligare 7 personer hade lämnat fullmakter. Efter att styrelsen besvarat frågor angående operatörerna skedde omröstningen. Det slutade med att 10 personer inklusive fullmakter röstade för ComHem och 23 personer inklusive fullmakter röstade för Bredbandsbolaget. Ett beslut har således slutligen fattats om att teckna ett avtal med Bredbandsbolaget.

Avtalet kommer innebära att vi från och med den 1 oktober 2016 får TV, bredband och telefoni från Bredbandsbolaget. Det kommer kosta 215 kr/månad. Då ingår basutbudet för TV, 100 Mbit både upp och ner för bredbandet samt telefoni. Avtalet kommer också innebära att Bredabandsbolaget kommer dra nya kablar i lägenheterna, uttagen placeras där man själv vill men det ingår max 15 m kabel per lägenhet. Det finns möjlighet att uppgradera både bredbandet och TV-utbudet.

Tack till alla som bidrog till ett bra möte.

Mvh, Styrelsen

Kommentarer stängda.