Våren 2016

Nu har nya styrelsen inlett vårens arbete. Det första beslutet som togs var att renovera samtliga entréportar i och med att de är väldigt slitna. Ett antal offerter har tagits in och arbetet kommer påbörjas snart.

Vi har även tagit ett beslut att renovera taket på Studiefrämjandet eftersom det är skadat och läcker. I samband med att den renoveringen kom igång kan vi också glädjas med att vi förlängt kontraktet med Studiefrämjandet i ytterligare 3 år.

Vi har också, som många har sett, varit tvungna att åtgärda vissa akuta skador på fasaden på Ankdammsgatan 28. Beslutet fattades väldigt snabbt eftersom det fanns skador som var tvungna att åtgärdas direkt.

När det gäller fönsterprojektet går arbetet vidare, bland annat med olika studiebesök. Det är viktigt att vi skaffar oss en bild av olika typer av fönsterrenoveringar så att vi kan fatta ett så bra beslut som möjligt.

Vi har under våren skrivit kontrakt med en ny hyresgäst, Magelungen AB som bedriver skolverksamhet sedan tidigare på Nybodagatan 1. De kommer hyra kontorslokaler från oss på Nybodagatan 4, nedre botten.

Vi har också nyligen sålt en tidigare hyreslägenhet på Ankdammsgatan 26, 3 trappor för 3 100 000 kronor.

Protokollet från årsstämman är nu uppdaterat och ska nu vara det rätta.

Vi kommer ha en städdag under maj men mer information om det kommer senare.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

En kommentar