Valberedningens förslag på ny styrelse

Åsa Wallin, omval
49 år, bosatt på Nybodagatan sedan 2008
Ordförande i nuvarande styrelse
Arbetar som journalist sedan 16 år tillbaka och är i dag anställd på en tidning inom Bonniersfären. Det jag kan bidra med är kunskap inom media och webb samt vana att planera och organisera. Jag har det senaste två åren varit ordförande i styrelsen och har därför god kunskap i stora och små frågor som rör föreningen och våra fastigheter. För tre år sedan var jag sekreterare. Jag tycker det är viktigt att medlemmarna får information om vad som är på gång och även ges möjlighet att engagera sig på olika sätt, till exempel via städdagar och/eller arbetsgrupper. Jag tycker också det är viktigt med en god stämning – i både styrelsen och föreningen. När det gäller föreningens ekonomi tycker jag att styrelsen ska arbeta för en god ekonomi i balans – men även se till att följa underhållsplanen och den ekonomiska planen.

Allan Axelsson, omval
Ålderspensionär, bosatt på Nybodagatan sen 1981
Sekreterare i nuvarande styrelse
Jag har bred erfarenhet av olika uppdrag inom ideellt föreningsarbete – ordförande, kassör, sekreterare, revisor och valberedare. Under större delen av mitt yrkesverksamma liv var jag handläggare i offentlig tjänst med inriktning på utbildningsfrågor och de sista tio åren inom kulturområdet. Jag har ambitionen att på ett konstruktivt sätt tillföra mina kunskaper och erfarenheter till styrelsen.

Dalibor Maric, omval
38 år, bosatt på Ankdammsgatan sedan 2006
Fastighetsansvarig i nuvarande styrelse
Jag vill vara en del av Brf Nyboda 10:s styrelse då jag anser att mitt engagemang och min kunskap kan komma till stor nytta för föreningen. Jag är född och uppvuxen i Serbien men kärleken fick mig att flytta till Sverige 2005. Sedan dess har jag studerat svenska och utbildat mig till nätverkstekniker. Idag arbetar jag som nätverkstekniker på Antenn & digitalteknik där jag ansvarar för att driva projekt inom installation av nätverk. På fritiden sysslar jag med musik och jag är sångare i ett band. Min ambition är att vi ska skapa en bra gemenskap i föreningen och en trygg utemiljö. Under året har jag bland annat varit engagerad i den gruppanslutningen föreningen ska genomföra.

Tomas Envall, nyval
27 år, bor på Ankdammsgatan 26
Jag har bott i fastigheten drygt ett år (sedan december 2014). Jag arbetar på skatteverket som affärsjurist och har tidigare erfarenhet av styrelsearbete.  Önskar till att börja med att arbeta med information för att längre fram ta ett större ansvar inom ekonomiområdet.

Thomas Sandin, nyval
Nybodagatan 4
Bor på Nybodagatan sedan 1994. Jag bor med min fru Anneli och min dotter Stella.
Jag jobbar som polis och det har jag gjort sedan 1981. Jag är en föreningsmänniska och jag har bland annat varit styrelsemedlem i Västerorts polisens Idrottsklubb i ett 30-tal år.
Om jag skulle väljas in i styrelsen så hoppas jag att jag på något sätt kan bidra till en fortsatt bra verksamhet inom Brf Nyboda 10.

Helena Falck,  nyval
23 år, bor på Ankdammsgatan 30, har bott i huset i 15 år
Bor nu med min hund och har tidigare bott på Ankdammsgatan 28 med min mamma så har sammanlagt bott i huset i snart 15 år. Jag pluggar sista terminen på Kungliga Tekniska Högskolan för att bli civilingenjör med inriktning mot miljö och samhällsbyggnad, och skriver just nu mitt examensarbete om samhällsplaneringens påverkan på vattenmiljön. En sak jag skulle kunna bidra med är gedigen kunskap i föreningsteknik. Jag är skolad i föreningen Sveriges Hundungdom med ca 8000 medlemmar där jag har suttit i en lokalklubbsstyrelse i 10 år (som ledamot, vice ordförande och ordförande) och i den centrala styrelsen i 5 år (som ledamot). Skulle också kunna bidra till kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna då jag tycker mycket om att skriva, samt med en del kunskap kring miljöpåverkan i och med min utbildning.

Om du själv kan tänka dig att vara med i styrelsen, eller har tips på någon annan som skulle kunna passa så maila valberedningnyboda10@gmail.com så snart som möjligt.

Vi ses på söndag!

Kommentarer stängda.