Parkeringsplatser för elbilar

Foto: Lasse Swärd

Funderar du på att byta till en elbil eller en laddhybrid? För att göra det lättare att köra grönt planerar styrelsen att reservera fem platser i garaget och sätta upp laddboxar. Vi vill gärna veta hur intresset i huset ser ut!

Intresset för så kallade supermiljöbilar ökar. Dit räknas elbilar och laddbara hybrider. För att skynda på omställningen och nå delmålet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 finns stöd att söka för att bygga laddinfrastruktur. Särskilt prioriterat är att fastighetsägare, som bostadsrättsföreningar, kan erbjuda p-platser med laddmöjligheter, så att bilägarna kan ”tanka” sina elbilar på hemmaplan. Naturvårdsverket och Energimyndigheten ger stöd för upp till 50 procent av kostnaderna. Redan har flera stora bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare i Stockholm nappat. Styrelsen planerar att i ett första skede måla fem platser gröna, märka dem med ”miljöbil” på väggen och sätta upp en laddbox på varje plats. Vår tekniske förvaltare Henrik Hildemo ska hålla i upphandlingen och söka stöd hos Naturvårdsverket.

Det är viktigt att vi väljer boxar med kontakter och anslutningar som passar olika bilar. Kostnaden efter avdrag för stöd blir cirka 5 000 kronor per plats inklusive eldragningar. Tanken är att merkostnaden till viss del ska tas ut genom högre månadsavgift för dessa platser. Hur hög avgiften blir får vi återkomma till, liksom hur vi ska debitera för förbrukad el.

Det går även att bygga om motorvärmarna vid uteplatserna så att de klarar att ge laddning till elbilar. Hur stort är intresset i dag för en elparkering bland våra boende? Funderar du på att byta till en laddbar bil?

Maila styrelsen i så fall! (styrelsen@nyboda10.se)

Kommentarer stängda.