ÅRSMÖTE BRF NYBODA 10

Föreningens årsstämma kommer att hållas den 20 mars i år. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan närvara när vi presenterar föreningens bokslut för 2015 och väljer vår nästa styrelse.

Tid: 20 mars kl 14.
Plats: matsalen i Skytteholmsskolan.

Medlemmar är välkomna att lämna in motioner till årsstämman, dessa vill vi ha senast den 5 februari. Det går bra att lämna motioner per mail till styrelsen@nyboda10.se eller i vår brevlåda på Ankdammsgatan 26.

Förslag på nomineringar till styrelsen kan mailas till valberedningen på adress valberedningnyboda10@gmail.com eller lämnas i styrelsens brevlåda på Ankdammsgatan 26.

Väl mött!

Styrelsen, Nyboda10

Kommentarer stängda.