Så gick extrastämman

Måndag den 7 december hölls en extrastämma i vår förening. Uppslutningen var god. Stämman inleddes med att en representant för Bredbandsbolaget informerade om vad en gruppanslutning innebär, och om hur deras erbjudande ser ut. Därefter hölls en kort extrastämma.

Två punkter fanns på dagordningen:

– Ett bekräftande beslut gällande de nya mönsterstadgarna. Stämman beslutade att anta de nya stadgarna i enlighet med beslutet från stämman i våras. De nya stadgarna finns här.

– Ett förslag från styrelsen gällande en gruppanslutning för bredband och telefoni samt eventuellt tv. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag med två förbehåll.
1)  En representant för ComHem kommer att bjudas in för att berätta om deras erbjudande. Datum för informationsträffen kommer att aviseras nästa år.
2) Styrelsen kommer att låta medlemmarna rösta (via hemsida/telefon) om ett mer detaljerat förslag kring gruppanslutning där medlemmarna kan ta ställning till ett par olika alternativ för pris och omfattning för avtalet, t ex huruvida TV ska ingå eller ej.

Utöver stämman och informationen bjöds det på glögg, lussekatter, pratstund och frågestund. Protokollet kommer att läggas upp här på hemsidan så snart det är klart.

Styrelsen tackar för det här året och önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

Kommentarer stängda.