Ang miljörummet på Nybodagatan

De senaste månaderna har vi vid upprepade tillfällen haft problem i miljörummet/källsorteringsrummet på Nybodagatan. Det handlar om grovsopor som lämnas i rummet eller sopor som sorteras felaktigt (just nu står t ex en bokhylla i rummet).

Styrelsen efterlyser därför boende som kan vara med i en sophanteringsgrupp och hjälpas åt att få till en fungerande situation för källsorteringen på Nybodagatan. Anmäl ert intresse till styrelsen@nyboda10.se.

De boende som slänger grovsopor eller andra felaktiga sopor i miljörummet kommer att debiteras kostnaden för att frakta bort dessa. Om du ser någon som sorterar fel eller lämnar grovsopor i miljörummet vill vi att du antingen själv förklarar för personen hur våra rutiner ser ut, eller att du kontaktar styrelsen så att vi kan informera personen i fråga om vad som gäller i vår förening.

Om vi inte får till en förbättring snarast kommer rummet att stängas från och med årsskiftet. Boende på Nybodgatan får då istället källsortera bakom Ankdammsgatan utomhus. Vår förhoppning är att vi genom att skapa en sophanteringsgrupp kan hitta lösningar som gör att vi kan ha kvar miljörummet på Nybodagatan.

Här finns mer info om föreningens sophantering.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen Nyboda10.

 

Kommentarer stängda.