Regler angående grovsopor vid renovering

soporfasas

Det senaste året har vi haft upprepade problem med boende som renoverar och sedan lämnar grovsopor utanför fastigheten i flera veckor. Detta är inte tillåtet. Grovsopor ska fraktas bort så snart som möjligt, inom max 3 dagar.

Inga grovsopor får ställas mot husväggarna på grund av brandrisk. Om grovsopor behöver ställas ut, ska de ställas mot gatan till. Sopor som ställs upp mot husvägg eller lämnas kvar längre än 3 dagar kommer att fraktas bort av föreningen och kostnaden kommer att debiteras ansvarig bostadsrättsinnehavare.

En kommentar