Förslag på ny styrelse

Inför årsstämman nu på söndag den 26 april kl 15 i Skytteholmsskolans matsal.

Åsa Wallin
48 år, bosatt på Nybodagatan sedan 2008
Ordförande i nuvarande styrelse
Jag arbetar som journalist sedan 16 år tillbaka och är i dag anställd på en tidning inom Bonniersfären. Det jag kan bidra med är kunskap inom media och webb samt vana att planera och organisera. Jag har det senaste året varit ordförande i styrelsen och har därför god kunskap i stora och små frågor som rör föreningen och våra fastigheter. Året dessförinnan var jag sekreterare. Under året har jag bland annat jobbat med att få till stånd en förändring av vår utemiljö och det är ett projekt jag gärna vill vara med och slutföra. Jag tycker det är viktigt att medlemmarna får information om vad som är på gång och även ges möjlighet att engagera sig på olika sätt, till exempel via städdagar och/eller arbetsgrupper. Jag tycker också det är viktigt med en god stämning – i både styrelsen och föreningen. När det gäller föreningens ekonomi tycker jag att styrelsen ska arbeta för en god ekonomi i balans – men även se till att följa underhållsplanen och den ekonomiska planen.

Allan Axelsson
Ålderspensionär, bosatt på Nybodagatan sen 1981
Sekreterare i nuvarande styrelse
Jag har bred erfarenhet av olika uppdrag inom ideellt föreningsarbete – ordförande, kassör, sekreterare, revisor och valberedare. Under större delen av mitt yrkesverksamma liv var jag handläggare i offentlig tjänst med inriktning på utbildningsfrågor och de sista tio åren inom kulturområdet. Jag tror att jag på ett konstruktivt sätt kan tillföra mina kunskaper och erfarenheter till styrelsen. Jag vill verka för att styrelsen blir väl fungerande och medlemmarna blir nöjda.

Frida Mörtsell
34 år, bosatt på Ankdammsgatan sedan 2010
Informationsansvar i nuvarande styrelse
Jag är kommunikatör och projektledare med bred erfarenhet av att driva projekt och arbeta strategiskt med kommunikation och opinionsbildning. Just nu arbetar jag på en ideell organisation med jämställdhet och mångfald och dessa perspektiv försöker jag ta med mig till styrelsens arbete. Jag vill vara med för att kunna påverka vad som händer i vår fastighet och bidra till en väl fungerande förening så att vi alla kan göra bra affärer om eller när vi lämnar föreningen. Jag har under det senaste året ansvarat för styrelsens kommunikation med medlemmarna via hemsida, mail och lappar. Det är viktigt att medlemmarna får snabb och korrekt information om vad som är på gång och jag vill gärna utveckla det arbetet ytterligare.

Lasse Swärd
58 år, bosatt på Nybodagatan sedan 1987
Ekonomiansvar i nuvarande styrelse
Jag är ekonomijournalist på Dagens Nyheter med bilindustrin som specialområdet. Mitt engagemang för Nyboda10 går tillbaka ända till början av 2000-talet då vi tog en första kontakt med dåvarande ägaren PP Pension om en ombildning. Då blev svaret nej, men tio år senare hade PP ändrar sig. Nu blev det ja. Jag var med under ombildningen och efter ett uppehåll på ett år kom jag i fjol våras tillbaka i styrelsen.
Mitt ansvar är ekonomin och den är jag redo att ratta i ytterligare ett år. Ambitionen är hård kostnadskontroll med mål att amortera extra på lånen för att undvika framtida avgiftshöjningar. Vill det sig riktigt väl kan det i bästa fall leda till att vi på sikt kan sänka avgifterna.

Dalibor Maric
37 år, bosatt på Ankdammsgatan sedan 2006
Jag vill vara en del av Brf Nyboda 10:s styrelse då jag anser att mitt engagemang och min kunskap kan komma till stor nytta för föreningen. Jag är född och uppvuxen i Serbien men kärleken fick mig att flytta till Sverige 2005. Sedan dess har jag studerat svenska och utbildat mig till nätverkstekniker. Idag arbetar jag som nätverkstekniker på Antenn & digitalteknik där jag ansvarar för att driva projekt inom installation av nätverk. På fritiden sysslar jag med musik och jag är sångare i ett band. Min ambition är att vi ska skapa en bra gemenskap i föreningen och en tryggare utemiljö.

Marie O’Loughlin
31 år gammal, bosatt på Nybodagatan
Jag är gift med Mike och vi har en snart 2 årig dotter. Vi är nyinflyttade i föreningen sen den 1 december och bor på Nybodagatan 4. Jag kommer från Dalarna och min man är från Irland. Jag jobbar som ingenjör på Ericsson och har 3 års erfarenhet av styrelsearbete från min förra förening.

Suzanna Petersson Kero
Bosatt på Nybodagatan
Bor på Nybodagatan tillsammans med min man Thomas och våra två pojkar, David och Fabian. För mig skulle det kännas intressant, roligt och lärorikt att delta i styrelsearbetet samtidigt som jag känner att jag drar mitt strå till stacken som boende i föreningen. Till vardags arbetar jag som verksamhetsutvecklare, med stöd, strategi och utveckling, inom funktionshinderområdet på Försäkringskassan. Jag vill arbeta för att de som bor i föreningen känner sig delaktiga och trivs, oavsett om de har tid att lägga ner på ideellt arbete eller inte. Jag vill arbeta för en fortsatt god atmosfär i husen genom bra bemötande och information/kommunikation till de boende.

 

På förra årsstämman valdes endast en sammankallande till valberedningen (Fredrik Glimster). Den personen har flyttat, och därför stod vår förening utan valberedning inför denna stämma. Vi har, på styrelsens förslag, agerat valberedning inför denna stämma. Dock måste valberedningen formellt väljas av stämman.

Med vänlig hälsning, Panos och Christina

 

Kommentarer stängda.