Så gick det för oss 2014 – bokslut och förvaltningsberättelse

2014 blev ett år fyllt av förändringar för oss alla i BRF Nyboda10. Vi genomförde flera stora projekt så som stambyte, byte av radiatorventiler och ny energibesparande belysning i alla gemensamma utrymmen. Nu har bokslutet för 2014 kommit från vår förvaltare Deloitte.

Här nedanför hittar du bokslutet samt en utökad förvaltningsberättelse där vi i styrelsen förklarar lite mer vilka satsningar som gjort under året, så att det blir lättare att tolka resultatet. Observera att nya redovisningsregler gör att jämförelser med tidigare år haltar. Efter samråd med vår revisor och vår ekonomiska förvaltare Deloitte valde styrelsen att redovisa enligt regelverket K2. Från K2 kan man längre fram välja att byta till K3, medan det är betydligt svårare att gå från K3 till K2. Här kan du läsa mer om de nya redovisningreglerna.

Har du frågor eller funderingar gällande bokslut och förvaltningsberättelse är du välkommen att maila styrelsen@nyboda10.se eller ta med dina frågor till årsstämman den 26 april.

Förvaltningsberättelse 2014

Årsredovisning 2014

 

En kommentar