ÅRSMÖTE BRF NYBODA10

Föreningens årsstämma kommer att hållas den 26 april kl 15 i matsalen på Skytteholmsskolan. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan närvara när vi presenterar föreningens bokslut för 2014 och väljer vår styrelse.

Medlemmar är välkomna att lämna motioner till årsstämman, dessa vill vi ha senast den 9 februari. Det går bra att lämna motioner per mail till styrelsen@nyboda10.se eller i vår brevlåda på Ankdammsgatan 26.

Förslag på nomineringar till styrelsen sänds till föreningens e-postadress styrelsen@nyboda10.se eller lämnas i vår brevlåda Ankdammsgatan 26 senast den 1 februari 2015.

Väl mött!
Styrelsen, Nyboda10

Kommentarer stängda.